Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 15.01 – 06.59 ja perjantaista klo 15.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa. 

Päivystävän laboratoriohoitajan tavoittaa numerosta 044-719 5428.

 

Päivystysajan työ jaetaan I ja II -luokkiin. I -luokkaa tulee käyttää vain erittäin kiireellisissä tapauksissa ja tälloin tulee varmistaa, että näytteenottaja tai näytteiden vastaanottaja on tietoinen I -luokituksen kiireellisyydestä.

Laboratorion henkilökunta ottaa kaikki muut päivystysverinäytteet, paitsi osaston 13 (keskola) suoniverinäytteet, ja tehon sekä dialyysiosaston kanyylinäytteet.

Päivystysnäytteitä otetaan seuraavan näytteenottokiertoaikataulun mukaisesti: klo 7, klo 12 ja klo 17. Mahdollisuuksien mukaan näytteenotot tulee keskittää näihin kiertoaikoihin. Yksittäisestä kiireellisestä näytteenotosta soitetaan päivystävän laboratoriohoitajan puhelimeen 044-719 5428.

Päivystyspoliklinikan näytteenotto hoidetaan erikseen sovitun käytönnön mukaisesti.

 

 

ATK numero

Tutkimuksen nimi

Huomautukset

1024

Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)

 

 4586

Albumiini (P -Alb)

 

 4587

Alkalinen fosfataasi (P -AFOS) 

 

 4285

Alkoholit (S -Alko)

Myrkytysepäilyissä. Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 1071

Ammoniumioni (P -NH4-ion)

 

 4589

Amylaasi (P -Amyl) 

 

 3828

Hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä 10:een (P -AntiFXa)

 

 1154

Bakteeriviljely, selkäydinneste (Li-BaktVi)

Tekopaikka Fimlab Tampere. Mahdollinen positiivinen tulos viljelyä seuraavana päivänä, negatiivinen tulos 2 vrk kasvatuksen jälkeen.

 1155

Bakteeriviljely, virtsa (U -BaktVi)

 

 4592

Bilirubiini (P -Bil)

 

 3015

Coombs, suora (E -Coomb-O)

 

 4594

C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)

 

 1256

Digoksiini (S -Digoks)

Myrkytysepäilyissä.

 2655

Solult, selkäydinneste (Li-Solut)

 

 4613

Etanoli (P -EtOH)

 

 1387

Fenobabitaali (S -Fenob)

Myrkytysepäilyissä. Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 1243

Fenytoiini (S -Fenyt)

Myrkytysepäilyissä.

 4113

Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)

 

 1399

Fibrinogeeni (P -Fibr)

 

 1431

Fosfaatti, epäorgaaninen (fP-Pi)

 

 1471

Glukoosi (P -Gluk) 

 

 1470

Glukoosi, selkäydinnesteestä (Li-Gluk)

 

 1468

Glukoosi, paasto (fP-Gluk)

 

 1472

Glukoosi, pleuraneste (Pf-Gluk)

 

 3648

Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB -Vekaas)

 

 4840

Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri (cB -VekaPak)

 

 23075

Verikaasut, metaboliitit ym. (osasto), kapillaariveri (cB -VekaOs)

 Laboratorio tekee tutkimuksen osaston laitteella.

 4838

Happoemästase (sikiö), kapillaariveri (cB -SikiöHE)

 

 1566

Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO)

 

 4221

Huumeseulonta (U -Huum-O) 

 

8665

Hyytymistutkimus, suppea (P -Hyyttek)

Tekopaikka HUSLAB, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 1999

Kalium (P -K)

 

 4598

Kalsium (P -Ca)

 

 2019

Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)

 

 2027

Karbamatsepiini (S -Karba)

Myrkytysepäilyissä.

 6400

Beeta-hydroksibutyraatti, veri (B -OHButyr)

 

 6403

Koriongonadotropiini (P -hCG)

 

 4517

Kreatiinikinaasi (P -CK)

 

 4525

Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm)

Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 4600

Kreatiniini (P -Krea)

 

 2184

Laktaatti, plasma (fP-Laktaat)

 

 2186

Laktaatti, selkäydinneste (Li-Laktaat)

 

 4526

Laktaattidehydrogenaasi (P -LD)

 

 2203

Lasko (B -La)

 

 4355

Solut, peritoneaalidialyysineste (Pd-Solut)

 

 3696

Täydellinen verenkuva (B -TVK)

 

 2655

Solut, selkäydinneste (Li-Solut)

 

 2658

Solut, nivelneste (Sy-Solut)

 

 2657

Solut, pleuraneste (Pf-Solut)

 

 2650

Solut, aspiraationeste (Af-Solut)

 

 2260

Litium (S -Li)

Myrkytysepäilyissä.

 4601

Magnesium (P -Mg)

 

 2342

Methemoglobiini (B -Hb-Met)

 

 2346

Metotreksaatti (S -MTX)

Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 3622

Natrium (P -Na)

 

 4760

Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP)

 

 3434

Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE)

Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 3238

Neutrofiilit (B -Neut) 

 

 2443

Osmolaliteetti, seerumi (S -Osmol)

 

 2444

Osmolaliteetti, virtsa (U -Osmol)

 

 2451

Parasetamoli (S -Paras)

Myrkytysepäilyissä.

 2474

Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)

 

 2315

Plasmodium (kval) (B -Plas-O)

Immunologinen pikatesti.

 1773

Prokalsitoniini (P -PCT)

 

 2516

Proteiini (S -Prot)

 

 3663

Proteeini 12h keräys, virtsa (cU-Prot)

Ilmoita näytteen kiireellisyys.

 2514

Proteiini selkäydinnesteestä (Li-Prot)

 

 4529

Rauta (fP-Fe)

Myrkytysepäilyissä.

 2581

Retikulosyytit (B -Retik)

 

 2604

Salisylaatit (S -Salis)

Myrkytysepäilyissä. Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 2733

Teofylliini (S -Teofyl)

Myrkytysepäilyissä. Tekopaikka Fimlab Tampere, ilmoita näytteen kiireellisyys.

 2783

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT) 

 

6560

Tromboplastiiniaika, INR (AVH -tapauksissa) (P -INR-AVH)

 

4520 

Tromboplastiiniaika, INR -tulostus (P -INR)

 

 4532

Troponiini T (P -TnT)

 

 4831

Tyreotropiini, plasma (P -TSH)

 

3669

Tyreotropiini, napaseerumi (uS-TSH)

 

 4573

Urea (fP-Urea)

 

 3681

Valproaatti (S -Valpr)

Myrkytysepäilyissä

 3277

Vankomysiini (S -VAN)

 

 

Veren sopivuuskoe

Pyyntö My+ Verikeskus osastokäyttöliittymään

3647

Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-Vekaas)

 

5407

Verikaasuanalyysi + elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-VekaIon)

 

4839

Verikaasuanalyysi + elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-VekaIon)

 

3649

Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-VeKaas)

 

2951

Veriryhmä ja Rh

 

2953

Veriryhmävasta-aineiden seulonta

 

1881

Virtsan kemiallinen seulonta (U-KemSeul)

 

1940

Virtsan partikkelien seulonta (U -Solut)