Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 15.01 – 06.59 ja perjantaista klo 15.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa. 

Päivystävän laboratoriohoitajan tavoittaa numerosta 044-719 5428.

Päivystysaikana erityisen kiireelliset näytteet priorisoidaan. Tutkimuksen tilaajan tulee varmistaa, että näytteenottaja tai näytteiden vastaanottaja on tietoinen siitä, että kyseessä on erityisen kiireellinen päivystysnäyte. 

Laboratorion henkilökunta ottaa kaikki muut päivystysverinäytteet, paitsi osaston 13 (keskola) suoniverinäytteet sekä ja tehon, dialyysiosaston tai muiden hoitoyksiköiden kanyylinäytteet.

Päivystysnäytteitä otetaan seuraavan näytteenottokiertoaikataulun mukaisesti: klo 7, klo 13 ja klo 17. Mahdollisuuksien mukaan näytteenotot tulee keskittää näihin kiertoaikoihin. Yksittäisestä kiireellisestä näytteenotosta soitetaan päivystävän laboratoriohoitajan puhelimeen 044-719 5428. Jos mahdollista, näytteenottokiertoaikojen ulkopuolella otettavaksi haluttuja pyyntöjä toivotaan keskitettävän tilaajittain samaan ajankohtaan.

Päivystyspoliklinikan näytteenotto hoidetaan erikseen sovitun käytönnön mukaisesti.

 

PÄIVYSTYSTUTKIMUSTEN VALIKOIMA PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA:

Punktionesteiden kemiallisista tutkimuksista on tarjolla päivystyksellisesti samat tutkimukset, kuin plasmasta tai seerumista.

ATK numero

Tutkimuksen nimi

Huomautukset

1024

Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)

 

4586

Albumiini (P -Alb)

 

4511 Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsa (U -AlbKre)  

4587

Alkalinen fosfataasi (P -AFOS) 

 

4285

Alkoholit (S -Alko)

Myrkytysepäilyissä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

1071

Ammoniumioni (P -NH4-ion)

 

4589

Amylaasi (P -Amyl) 

 

4591 Aspartaattiaminotransferaasi (P-ASAT)  

3828

Hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä 10:een (P -AntiFXa)

 

6348 Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasma (P -aFXaApi)   

1153

Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi)

Tutkimus vastataan 1-6 vrk:n kuluttua näytteenotosta

4592

Bilirubiini (P -Bil)

 

3015

Coombs, suora (E -Coomb-O)

 

4594

C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)

 

6235 Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (P -Dabi-Ta) Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

1256

Digoksiini (S -Digoks)

Myrkytysepäilyissä.

4613

Etanoli (P -EtOH)

 

1387

Fenobabitaali (S -Fenob)

Myrkytysepäilyissä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

1243

Fenytoiini (S -Fenyt)

Myrkytysepäilyissä.

4113

Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)

 

1399

Fibrinogeeni (P -Fibr)

 

1431

Fosfaatti, epäorgaaninen (fP-Pi)

 

1471

Glukoosi (P -Gluk) 

 

4597 Glutamyylitransferaasi (P -GT)  

4838

Happoemästase (sikiö), kapillaariveri (cB -SikiöHE)

 

1566

Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO)

 

4221

Huumeseulonta (U -Huum-O) 

 

12500 Hyytymistekijä V, päivystystutkimus, Tampere Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h
16244 Hyytymistekijä VIII, päivystystutkimus, Tampere Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

8665

Hyytymistutkimus, suppea (P -Hyyttek)

Tehdään osittain Tampereella, vastausviive > 4 h

1999

Kalium (P -K)

 

4598

Kalsium (P -Ca)

 

2019

Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)

 

2027

Karbamatsepiini (S -Karba)

Myrkytysepäilyissä.

6400

Beeta-hydroksibutyraatti, veri (B -OHButyr)

 

6403

Koriongonadotropiini (P -hCG)

 

4517

Kreatiinikinaasi (P -CK)

 

4525

Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm)

Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

4600

Kreatiniini (P -Krea)

 

2184

Laktaatti, plasma (fP-Laktaat)

 

4526

Laktaattidehydrogenaasi (P -LD)

 

3696

Täydellinen verenkuva (B -TVK)

 

2260

Litium (S -Li)

Myrkytysepäilyissä.

4601

Magnesium (P -Mg)

 

2342

Methemoglobiini (B -Hb-Met)

 

2346

Metotreksaatti (S -MTX)

Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

3622

Natrium (P -Na)

 

4760

Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP)

 

3434

Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE)

Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

3238

Neutrofiilit (B -Neut) 

 

2443

Osmolaliteetti, seerumi (S -Osmol)

 

2444

Osmolaliteetti, virtsa (U -Osmol)

 

2451

Parasetamoli (S -Paras)

Myrkytysepäilyissä.

2474

Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)

 

2316

Plasmodium (kval) (E -Plas-O)

Immunologinen pikatesti analysoidaan paikallisesti Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Varmistustesti lähetetään HUSiin, huomioi vastausviive

2487 Porfobilinogeeni osoitus (U -PBG-O) Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

6462

Prokalsitoniini (P -PCT)

 

2516

Proteiini (S -Prot)

 

4529

Rauta (fP-Fe)

Myrkytysepäilyissä.

6266 Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaRiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

2604

Salisylaatit (S -Salis)

Myrkytysepäilyissä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

2651 Solut, askitesneste (As-Solut)  
2650 Solut, aspiraationeste (Af-Solut)  
5356 Solut, bursaneste (Bu-Solut)  
2658 Solut, nivelneste (Sy-Solut)  
4355 Solut, peritoneaalidialyysineste (Pd-Solut)  
2657 Solut, pleuraneste (Pf-Solut)  
2655 Solut, selkäydinneste (Li-Solut)  

2733

Teofylliini (S -Teofyl)

Myrkytysepäilyissä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h

2782 Trombiiniaika (P -Trombai) Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h
1731 Tromboplastiiniaika (P -TT)  

2783

Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT) 

 

23282

Tromboplastiiniaika, pikatesti, veri (B -INR-PT)

Vain Akuutti24.n käyttöön AVH -epäily potilaille

4520 

Tromboplastiiniaika, INR -tulostus (P -TT-INR)

 

4532

Troponiini T (P -TnT)

 

4573

Urea (fP-Urea)

 

3681

Valproaatti (S -Valpr)

Myrkytysepäilyissä

3277

Vankomysiini (S -VAN)

 

3648 Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB-Vekaas)  
3649 Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-Vekaas)  
4178 Verikaasuanalyysi, napalaskimoveri (uV-Vekaas)  
4179 Verikaasuanalyysi, napavaltimoveri (uA-Vekaas)  
3647 Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-Vekaas)  

5407

Verikaasuanalyysi + elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-VekaIon)

 

4839

Verikaasuanalyysi + elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-VekaIon)

 

4840 Verikaasut, metaboliitit ym. kapillaariveri (cB-VekaPak)  

2951

Veriryhmä ja Rh

 

2953

Veriryhmävasta-aineiden seulonta

 

  Veren sopivuuskoenäyte Pyyntö My+ Veritilaukset -ohjelman kautta
  Verivalmistetilaukset

Tilaus My+ -Veritilaukset -ohjelman kautta.

Kiireellisissä ja hätäverensiirroissa ilmoitus verikeskukseen p. 044 719 5429

  Virtsan perustutkimukset  

1881

Virtsan kemiallinen seulonta (U-KemSeul)

 

1940

Virtsan partikkelien peruslaskenta (U -Solut)

 

1155 Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi)  
16334 Von Willebrand -tekijän aktiivisuus, päivystystutkimus, Tampere (P -vWFpaiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 4 h