Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 16.01 – 06.59 ja perjantaista klo 16.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa.

Laboratorio ottaa päivystysnäytteitä määrätunnein tapahtuvien näytekiertojen yhteydessä. Mikäli päivystysnäytteen ottaminen ei voi odottaa seuraavaa näytekiertoa, osastoja kehotetaan ottamaan näytteet ensisijaisesti itse. Milloin tilanne edellyttää laboratorion suorittamaa päivystysluonteista näytteenottoa, näytteenotto tilataan tutkimuspyynnön tekemisen yhteydessä WebTamlabista merkitsemällä rasti kohtaan ”Kutsu näytteenottaja”. Kutsu välittyy näytteenottajilla olevaan mobiiliin päätelaitteeseen, ja näytteenottaja saapuu osastolle niin pian kuin se kulloisenkin kuormitustilanteen puitteissa on mahdollista.

Verinäytteenottoa ei voi tilata puhelimitse.

Muissa asioissa päivystysaikana palvelevat puhelinnumerot:

 Näytteiden vastaanotto  76536
 Lisäpyynnöt jo otetuista verinäytteistä  76539
 EKG  76538
 Verikeskus  76551
 Verikaasut (yöaikaan klo 21 – 07)  76536

 PÄIVYSTYSTUTKIMUSTEN VALIKOIMA TAYS:SSA

ATK-nro Tutkimuksen nimi Huomautukset
1024 Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT)  
4586 Albumiini (P -Alb)  
4587 Alkalinen fosfataasi (P -AFOS)  
4285 Alkoholit (S -Alko) myrkytysepäilyssä
1071 Ammoniumioni (P -NH4-ion)  
4589 Amylaasi (P -Amyl)  
1103 Antitrombiini III (P -AT3)  
  Askitesnesteen perustutkimukset (As-Tutk) valintanäyttö ASTUTK
4591 Aspartaattiaminotransferaasi (P -ASAT)  
1153 Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi)  
4854 Beeta-hydroksibutyraatti (P -OHButyr)  
4592 Bilirubiini (P -Bil)  
151 Bilirubiini, lapset (P -Bil-L)  
3015 Coombs, suora (E -Coomb-O)  
4594 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)  
1256 Digoksiini (S -Digoks) myrkytysepäilyssä
1270 Ekg (Pt-EKG-12) soita 76538
1271 Ekg (Pt-EKG-15)  
4613 Etanoli (P -EtOH)  
  Etyleeniglykoli (S -Etgly), ks. Alkoholit  
1243 Fenytoiini (S -Fenyt) myrkytysepäilyssä
4113 Fibriinin D-Dimeerit (P -FiDD)  
1399 Fibrinogeeni (P -Fibr)  
1471 Glukoosi (P -Gluk)  
1470

Glukoosi, selkäydinnesteestä (Li-Gluk)

 
4597 Glutamyylitransferaasi (P -GT)  
1566 Hemoglobiini, hiilimonoksidi (häkä) (B -Hb-CO) yöaikaan soitto 76536
3828 Hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä 10:een (P -AntiFXa)  
4221 Huumeseulonta (U -Huum-O)  
1999 Kalium (P -K)  
4598 Kalsium (P -Ca)  
2019 Kalsium, ionisoitunut (S -Ca-Ion)  
6384 Kalsium, albumiinikorjattu (P -Ca-Albk)  
2027 Karbamatsepiini (S -Karba) myrkytysepäilyssä
6403  Koriongonadotropiini (P -hCG)  
2124 Koriongonadotropiini, raskaudentoteamiskoe (U -hCG-O)  
4517 Kreatiinikinaasi (P -CK)  
4525 Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (P -CK-MBm)  
4600 Kreatiniini (P -Krea)  
4507 Kystatiini C (P -KysC)  
2186 Laktaatti, selkäydinnesteestä (Li-Laktaat)  
2260 Litium (S -Li) myrkytysepäilyssä
4601 Magnesium (P -Mg)  
  Metanoli (S -MetOH), ks. Alkoholit  
2342 Methemoglobiini (B -Hb-Met) yöaikaan soitto 76536
2346 Metotreksaatti (S -MTX)  
2360 Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O)  
4602 Myoglobiini (P -Myogl)  
3622 Natrium (P -Na)  
4760 Natriureettinen peptidi B-tyypin N-terminaalinen (P -proBNP)  
3434 Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE)  
3653 Neuronispesifinen enolaasi (Li-NSE)  
3238 Neutrofiilit (B -Neut)  
  Nivelnesteen perustutkimukset (Sy-Tutk) valintanäyttö SYTUTK
2443 Osmolaliteetti (S -Osmol)  
2444 Osmolaliteetti (U -Osmol)  
2451 Parasetamoli (S -Paras) myrkytysepäilyssä
2474 Perusverenkuva ja trombosyytit (B -PVK)
Sisältää seuraavat tutkimukset: B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-HKR, E-MCV, E-MCH, B-Trom, E-RDW, B-EryBla
 
2315 Plasmodium (kval) (B -Plas-O)  
  Pleuranesteen perustutkimukset valintanäyttö PFTUTK
4618 Prealbumiini (P -Prealb)  

2487

Porfobilinogeeni osoitus (kval)  kertavirtsasta (U -PBG-O)  
1773 Prokalsitoniini (P -PCT)  
2516 Proteiini (S -Prot)  
2514 Proteiini selkäydinnesteestä (Li-Prot)  
4529 Rauta (fP-Fe) myrkytysepäilyssä
4619 S100-proteiini (S -S100)  
2604 Salisylaatit (S -Salis) myrkytysepäilyssä
2655 Solut, selkäydinnesteestä (Li-Solut)  
2733 Teofylliini (S -Teofyl) myrkytysepäilyssä
9685 Trisykliset antidepressantit (U -Trisy-O) myrkytysepäilyssä
2783 Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (P -APTT)  
4520 Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (P -TT-INR)  
3576 Tromboplastiiniaika, SPA (S -TT-SPA)  
4532 Troponiini T (P -TnT)  
4533  Uraatti (P -Uraat)  
4573 Urea (fP-Urea)  
  Veren sopivuuskoe (B -Xkoe) ks.veritilaukset  
3647 Verikaasuanalyysi valtimoverestä (aB-VeKaas) yöaikaan soitto 76536
3648 Verikaasuanalyysi kapillaariverestä (cB-VeKaas) yöaikaan soitto 76536
3649 Verikaasuanalyysi laskimoverestä (vB-VeKaas) yöaikaan soitto 76536
9217 Verikaasuanalyysi + happisaturaatio valtimoverestä (aB-VKA-O2S) yöaikaan soitto 76536
9218 Verikaasuanalyysi + happisaturaatio laskimoverestä (vB-VKA-O2S) yöaikaan soitto 76536
9958 pH ja HCO3 sekoittuneesta laskimoverestä (mB-pH_HCO3) yöaikaan soitto 76536
9948 Verikaasu- ja ionianalyysi valtimoverestä (aB-VeIon) yöaikaan soitto 76536
9950 Verikaasu- ja ionianalyysi laskimoverestä (vB-VeIon) yöaikaan soitto 76536
9952 Verikaasu- ja ionianalyysi kapillaariverestä (cB-VeIon) yöaikaan soitto 76536
2951 Veriryhmä ja Rh (E -ABORh)  
2953 Veriryhmä vasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O)  
  Virtsan perustutkimukset  
1881 Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul)  
1155 Bakteeri, viljely virtsasta (U -BaktVi)  
1940 Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut)  
  Veritilaukset soita 76551 jos kiireellinen tai hätäverensiirto
V9991 Punasolutilaus (Punastil)  
V9995 Trombosyyttitilaus (Trombtil)  
V9996 Jääplasmatilaus (Jpltil)