Päivystysaika on maanantaista perjantaihin klo 15.01 – 06.59 ja perjantaista klo 15.01 lähtien maanantaihin klo 06.59 saakka. Myös pyhäpäivät ovat päivystysaikaa.

Päivystävän laboratoriohoitajan tavoittaa numerosta 06-213 6520.

Päivystysnäytteitä otetaan seuraavan näytteenottokiertoaikataulun mukaisesti: klo 7, 12, 15, 19, 23, 03. Näytteenotot toivotaan keskitettävän näihin kiertoaikoihin. Lisäksi päivystyksenä pyydettyjä näytteitä otetaan tarvittaessa kiertojen ulkopuolella.

Jos näytteenotolla on erityisen kiire, tulee soittaa päivystävän laboratoriohoitajan puhelimeen.

Osa päivystutkimusvalikon tutkimuksista analysoidaan Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa. Näiden tutkimusten osalta tulee huomioida pidempi vastausviive. Erityisestä kiireellisyydestä pyydetään huomauttamaan laboratoriohoitajalle näytteitä otettaessa tai soittamalla etukäteen.

Sairaalan yksiköt toimittavat laboratorioon myös itse ottamiaan näytteitä.

Päivystyspoliklinikan näytteenotto hoidetaan erikseen sovitun käytännön mukaisesti. Päivystyspoliklinikan laboratoriohoitajan tavoittaa numerosta p. 06-213 6520.

Taulukossa luettelo päivystystutkimuksista lisähuomioineen. Punktionesteiden kemiallisista perustutkimuksista on tarjolla päivystyksellisesti samat tutkimukset kuin plasmasta tai seerumista.

ATK nro. Tutkimuksen nimi Huomautukset
1024 Alaniiniaminotransferaasi ( P -ALAT)  
4586 Albumiini (P -Alb)  
4511 Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsa (U -AlbKre)  
4587 Alkalinen fosfataasi (P -AFOS)  
4285 Alkoholit, seerumi (S -Alko) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1071 Ammonium -ioni (fP-NH4-ion)  
4589 Amylaasi (P -Amyl)  
3828 Antifaktori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) (P -AntiFXa)  
6348 Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasma (P -aFXaApi) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1153 Bakteeri, viljely verestä (B -BaktVi)

Tutkimus vastataan 1-6 vrk:n kuluttua näytteenotosta.

6400 Hydroksibutyraatti (B -OHButyr)  
4592 Bilirubiini (P- Bil)  
4594 C-reaktiivinen proteiini (P -CRP)  
3015 Coombs, suora (polyspes.antis.) (kval) (E -Coomb-O)  
6235 Dabigatraani, funktionaalinen konsentraatio (estovaikutus trombiiniaikaan) (P -Dabi-Ta) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1256 Digoksiini (S -Digoks) Myrkytysepäilyssä
1270 EKG, 12 kytkentää levossa (Pt-EKG-12)  
1271 EkG, 15 kytkentää levossa (Pt-EKG-15)  
4613 Etanoli, plasma (P -EtOH)   
1387 Fenobarbitaali (S -Fenob) Myrkytysepäilyssä. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1243 Fenytoiini (S -Fenyt) Myrkytysepäilyssä
4113 Fibriinin D-dimeerit (P -FiDD)  
1399 Fibrinogeeni (P -Fibr)  
1471 Glukoosi (P -Gluk)  
4597 Glutamyylitransferaasi (P -GT)  
4838  Happoemästase (sikiö), kapillaariveri (cB-SikiöHE)  
1566 Hemoglobiini, hiilimonoksidi, veri (B -Hb-CO)  
1608 Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet (S -HBsAb) Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1605 Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (S -HBsAg) Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
3815 Hepatiitti C-virus, vasta-aineet (S -HCVAb) Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
4814 HI-virus, antigeeni ja vasta-aine, yhdistelmätutkimus (S -HIVAgAb)  Pistotapaturmassa. Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
4221 Huumeseulonta, virtsa (U -Huum-O)  
12500 Hyytymistekijä V, päivystystutkimus, plasma (P -FVpaiv)  Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
16244 Hyytymistekijä VIII, rekombinantti, päivystystutkimus (P -F8paiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1999 Kalium (P -K)  
2019 Kalsium, ionisoitunut, seerumi (S -Ca-Ion)  
4598 Kalsium (P -Ca)  
2027 Karbamatsepiini (S -Karba) Myrkytystapauksissa
6403 Koriongonadotropiini (P -hCG)  
4517 Kreatiinikinaasi (P -CK)  
4525 Kreantiinikinaasi, MB -alayksikkö, massa (P -CK-MBm)   
4600 Kreatiniini (P -Krea)  
2184 Laktaatti (fP-Laktaat)  
4526 Laktaattidehydrogenaasi (P -LD)  
2260 Litium (S -Li) Myrkytystapauksissa 
4601 Magnesium (P -Mg)   
2342  Methemoglobiini, veri (B -Hb-Met)  
2346  Metotreksaatti (S -MTX)  Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
2360 Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) (S -MonAb-O)  
4602 Myoglobiini (P -Myogl)  
3622 Natrium (P -Na)   
4760  Natriureettinen peptidi, B -tyypin N -terminaalinen propeptidi (P -ProBNP)  
3434 Neuronispesifinen enolaasi (S -NSE)  
3238 Neutrofiilit (B -Neut)   
2443  Osmolaliteetti (S -Osmol)  
2444  Osmolaliteetti, virtsa (U -Osmol)  
2451  Parasetamoli (S -Paras)  Myrkytystapauksissa 
2474 Perusverenkuva (B -PVK)   

9971

Plasman albumiinikorjattu kalsium (P -Ca-AlbK)  
2316 Plasmodium (kval) (E -Plas-O)  Jatkovarmistus 2315 B -Plas-O, tehdään HUSissa
2487 Porfobilinogeeni osoitus (kval), kertavirtsa (U -PBG-O)  Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
4618 Prealbumiini (P -Prealb) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
6462 Prokalsitoniini (P -PCT)  
2516 Proteiini (S -Prot)  
4521 Puumala virus, vasta-aineet, IgM -luokan vasta-aineiden pikatesti (S -PuumAbO)  
4529 Rauta (fP -Fe) Myrkytystapauksissa
6266 Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han (P -aFXaRiv) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
2604 Salisylaatit (S -Salis) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
2651 Solut, askitesneste (As-Solut)  
2650 Solut, aspiraationeste (Af-Solut)  
5356 Solut, bursaneste (Bu-Solut)  
2655 Solut, likvor (Li-Solut)  
2658 Solut, nivelneste (Sy-Solut)  
4355 Solut, peritoneaalidialyysineste (Pd-Solut)  
2657 Solut, pleuraneste (Pf-Solut)  
2733 Teofylliini (S -Teofy) 

Myrkytystapauksissa. Tehdään Tampereella,vastausviive > 5 h

2782 Trombiiniaika, plasma (P -Trombai) Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
1731 Tromboplastiiniaika, plasma (P -TT)  
2783 Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasma (P -APTT)  
4520 Tromboplastiiniaika, INR -tulostus (P -TT-INR)  
4532 Troponiini T (P -TnT)   
4573 Urea (fP-Urea)  
3648  Verikaasuanalyysi, kapillaariveri (cB-VeKaas)  
3649  Verikaasuanalyysi, laskimoveri (vB-VeKaas)   
4178  Verikaasuanalyysi, napalaskimoveri (uV-VeKaas)   
4179  Verikaasuanalyysi, napavaltimoveri (uA-VeKaas)   
3647 Verikaasuanalyysi, valtimoveri (aB-VeKaas)   
4839  Verikaasut, elektrolyytit ym., laskimoveri (vB-VekaIon)  
5407  Verikaasut, elektrolyytit ym., valtimoveri (aB-VekaIon)  
4840 Verikaasut, metaboliitit ym., kapillaariveri (cB-VekaPak)   
3277 Vankomysiini (S -VAN)  
3681 Valproaatti (S -Valpr)  Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h
2951 Veriryhmä ja Rh (E -ABORh)  
2953 Veriryhmävasta-aineet, seulonta (P -VRAb-O)   
2935 Veren sopivuuskoenäyte (B -XKoe) Pyyntö My+ Veritilaukset -ohjelman kautta
  Verivalmistetilaukset

Tilaus My+ Veritilaukset -ohjelman kautta

Kiireellisissä ja hätäverensiirroissa ilmoitus verikeskukseen p. 06-213 2522

  Virtsan perustutkimukset  
1881 Kemiallinen seulonta (liuskakoe) (U -KemSeul)  
1940 Solut, partikkelien peruslaskenta (U -Solut)  
1155 Bakteeri, viljelu virtsasta (U -BaktVi)  
16334 von Willebrand-tekijä, aktiivisuus (GP1b), päivystystutkimus (P -vWFpaiv)  Tehdään Tampereella, vastausviive > 5 h