Suunnitellut näytteenottokierrot

Fimlab suorittaa määrätunnein näytteenottokiertoja TAYS-Hatanpään osastoilla. Kiertojen yhteydessä otetaan edellisen kierron jälkeen pyydetyt tai kyseiselle kierrolle etukäteen ajoitetut näytteet ilman erillistä palvelupyyntöä. Kiertojen tavoitteena on vähentää yksittäisten potilaskohtaisten palvelupyyntöjen tarvetta ja näin turvata näytteenottopalvelujen riittävä saatavuus kaikille vuodeosastoille.

Etukäteen tiedossa olevat aikataulutetut tutkimuspyynnöt tulee ohjelmoida kierroille noudattaen pyyntöjen tekemiselle asetettuja aikarajoja. Mikäli näytteenottoaikaa ei ole merkitty, näytteet otetaan seuraavalla kierrolla.

Näytteenottokierrot (suoninäytteet) toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 Kierron aloitus klo

 Arkisin

 07:00

 Normaali aamukierto

 11:00

 Klo 10 mennessä pyydetyt näytteet

 13:00

 Klo 12 mennessä pyydetyt näytteet

 15:00

 Klo 14 mennessä pyydetyt näytteet

 17:00

 Klo 16 mennessä pyydetyt näytteet*

 Kierron aloitus klo

 Viikonloppuisin

 07:00

 Normaali aamukierto

* Vain Hatanpää kantasairaalan osastot

 Aikuisten verensokerikierrot toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 Kierron aloitus klo

  

 07:00

 Normaali aamukierto 

 16:00

 Klo 15 mennessä pyydetyt näytteet 

 Kiertojen ulkopuolella tapahtuva potilaskohtainen näytteenottopalvelu ja päivystysnäytteet

Kiertojen ulkopuolella tuotettava potilaskohtainen näytteenottopalvelu on tarkoitettu päivystysluonteisiin tilanteisiin. Jotta palvelua pystytään tuottamaan riittävän lyhyellä vasteajalla, osastoja kehotetaan ottamaan itse sellaiset näytteet, jotka eivät voi odottaa seuraavaa säännöllistä kiertoa tai joiden kiirehtimisen syy on muu kuin päivystysluonteinen tilanne.

Milloin tilanne edellyttää laboratorion suorittamaa päivystysluonteista näytteenottoa, näytteenotto tilataan WebTamlab-järjestelmästä pyynnön teon yhteydessä merkitsemällä rasti kohtaan ”Kutsu näytteenottaja”. Kutsu välittyy näytteenottajilla olevaan mobiiliin pda-päätelaitteeseen, ”moppiin”. Näytteenottaja pyrkii saapumaan osastolle toivottuun näytteenottoaikaan, mutta viime kädessä näytteenotto tapahtuu kulloisenkin kuormitustilanteen mukaan.

Laboratorio ottaa päivystysnäytteitä myös määrätunnein tapahtuvien näytekiertojen yhteydessä.

Päivystysluonteisen potilaskohtaisen näytteenoton hinta on korkeampi kuin suunnitellulla näytteenottokierrolla tapahtuvan näytteenoton hinta. 

Näytteenottoa ei voi tilata puhelimitse. 

 Ekg-näytteenotto

 EKG: otto

 Hatanpään kantasairaala

 arkisin

 7-16

 lauantaisin

 7-14

 

 Hatanpään puistosairaala

 arkisin

 7-13

 lauantaisin

 7-13

 Osastolle tulostetut EKG-tarrat laitetaan niille tarkoitettuun muovitaskuun

Aamukiertojen jälkeisistä EKG-pyynnöistä on soitettava aina p. 040-779 7112