Suunnitellut näytteenottokierrot

 

Fimlab suorittaa määrätunnein näytteenottokiertoja Taysin osastoilla. Kiertojen yhteydessä otetaan edellisen kierron jälkeen pyydetyt tai kyseiselle kierrolle etukäteen ajoitetut näytteet ilman erillistä palvelupyyntöä. Kiertojen tavoitteena on vähentää yksittäisten potilaskohtaisten palvelupyyntöjen tarvetta ja näin turvata näytteenottopalvelujen riittävä saatavuus kaikille vuodeosastoille.

 

Etukäteen tiedossa olevat aikataulutetut tutkimuspyynnöt tulee ohjelmoida kierroille noudattaen pyyntäjen tekemiselle asetettuja aikarajoja. Mikäli näytteenottoaikaa ei ole merkitty, näytteet otetaan seuraavalla kierrolla.

 


Näytteenottokierrot (suoninäytteet) toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

 Kierron aloitus klo  
 07:00 – 08:00  Normaali aamukierto
 10:00  Klo 9 mennessä pyydetyt näytteet
 11:00  Klo 10 mennessä pyydetyt näytteet
 13:00  Klo 12 mennessä pyydetyt näytteet
 15:00  Klo 14 mennessä pyydetyt näytteet
 18:00  Klo 17 mennessä pyydetyt näytteet
 20:00  Klo 19 mennessä pyydetyt näytteet

 

 

Vauvojen verensokeri- ym. ihopistonäytekierrot toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 

 Kierron aloitus klo   
 07:00 – 08:00 Normaali aamukierto 
 09:00 Klo 8 mennessä pyydetyt näytteet 
 11:00 Klo 10 mennessä pyydetyt näytteet 
 15:00 Klo 14 mennessä pyydetyt näytteet 
 19:00 Klo 18 mennessä pyydetyt näytteet 
 24:00 Klo 23 mennessä pyydetyt näytteet 
 04:00 Klo 03 mennessä pyydetyt näytteet 

 

 

 

Kiertojen ulkopuolella tapahtuva potilaskohtainen näytteenottopalvelu

 

Kiertojen ulkopuolella tuotettava potilaskohtainen näytteenottopalvelu on tarkoitettu päivystysluonteisiin tilanteisiin. Jotta palvelua pystytään tuottamaan riittävän lyhyellä vasteajalla, osastoja kehotetaan ottamaan itse sellaiset näytteet, jotka eivät voi odottaa seuraavaa säännöllistä kiertoa tai joiden kiirehtimisen syy on muu kuin päivystysluonteinen tilanne.

 

Milloin tilanne edellyttää laboratorion suorittamaa päivystysluonteista näytteenottoa, näytteenotto tilataan WebFimlab-järjestelmästä pyynnön teon yhteydessä. Kutsu välittyy näytteenottajilla olevaan mobiiliin päätelaitteeseen, ”moppiin”. Näytteenottaja pyrkii saapumaan osastolle toivottuun näytteenottoaikaan, mutta viime kädessä näytteenotto tapahtuu kulloisenkin kuormitustilanteen mukaan. Näytteenottoa ei voi tilata puhelimitse.  

 

Päivystysluonteisen potilaskohtaisen näytteenoton hinta on korkeampi kuin suunnitellulla näytteenottokierrolla tapahtuvan näytteenoton hinta.