Fimlab Laboratoriot Oy:lla on hyvät valmiudet osallistua kliiniseen tutkimustoimintaan.
Tutkimuspalveluihin voi kuulua sekä rutiinianalyyseja että sellaisia tutkimuksia,
jotka vaativat tutkimus- ja kehitystyötä.

Fimlab Laboratoriot Oy:ssa toimivat tutkijat, eri toimialojen vastuuhenkilöt ja
tutkimuskoordinaattori ottavat osaa tutkimusprojektien suunnitteluun ja
varmistavat laboratoriotoimintojen sujuvuuden ja laadukkuuden myös tieteellisissä tutkimusprojekteissa. Tutkimusprojekteihin kuuluvat analyysit voidaan tehdä normaalirutiinin osana. Tällöin tietojärjestelmään määritellään tutkimussuunnitelman mukainen projektinippu, joka toimii myös vastausten poimintakriteerinä.

Palveluihimme kuuluu:

  • kliinisen kemian, mikrobiologian, patologian ja genetiikan sekä kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut
  • laboratoriotutkimuspakettien suunnittelu, kustannusarvio ja sopimukset
  • tutkimuspyyntökäytäntöjen suunnittelu ja toteuttaminen 
  • näytteenoton ohjaus ja dokumentointi 
  • erikoisnäytteiden käsittelyn ohjaus ja dokumentointi 
  • tutkimusnäytteiden varastointi 
  • lähetettävien näytteiden käsittely  
  • tutkimusvastausten käsittely ja tallennus atk:lle  

Tutkimusnäytteiden käsittely voidaan suunnitella ja ohjeistaa asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Laboratorio huolehtii näytteiden mahdolliseen lähettämiseen liittyvistä järjestelyistä. Tutkimusprojekteihin kuuluvat vastaukset voidaan koota erillisiksi tulosteiksi tai atk-tiedostoiksi, jotka toimitetaan tilaajalle elektronisessa muodossa.