Vieritestillä tarkoitetaan sellaista testiä, joka suoritetaan laboratorion ulkopuolella ja sen suorittaa hoitoyksikön henkilökunta tai potilas itse. Vieritestin tulosta käytetään diagnostiikan apuna tai sillä on vaikutusta hoitopäätöksiin.

Vieritestin hankinnassa ja käyttöönotossa edetään seuraavan toimintamallin mukaisesti:

Tarpeen määrittely hoitoyksikössä

 • lääketieteellinen peruste
 • käyttötilanteiden määrittely
 • näytteiden/potilaiden lukumäärä kuukausittain
 • vieritestaukseen käytettävissä oleva henkilöstöresurssi

Yhteydenotto ja neuvottelu laboratorion kanssa

 • yhteydenotto Fimlabin vierianalytiikkakoordinaattoriin p. 050 467 7481 tai vierianalytiikka@fimlab.fi
 • kustannus-hyötysuhteen arvioiminen
 • tarpeen arviointi ja menetelmien soveltuvuus
 • hoitoyksikön vastuuhenkilön nimeäminen
 • palvelutason määrittäminen

Toimintamallista ja laskutuksesta sopiminen 

 • laskutus- ja toimintamallin hyväksyminen hoitoyksikössä
 • vierianalytiikan palvelusopimus Fimlabin ja hoitoyksikön välillä

 Laitteen/testin käyttöönotto

 • laboratorio kilpailuttaa ja/tai hyväksyy menetelmän käyttöön
 • yksittäisen laitteen toimintakyky testataan laboratoriossa ennen käyttöönottoa
 • laboratorio toimittaa laitteen ja antaa käyttöönottoperehdytyksen
 • tulosten tiedonsiirto mahdollista osalle laitteista
 • mikrobiologiset testit vaativat valvontasopimuksen

Laitteen/testin käyttö ja ylläpito

 • reagenssien ja käyttötarvikkeiden tilaus sovitaan toimipistekohtaisesti
 • laadunvarmistusmenettelyt sovitaan laboratorion kanssa
 • ongelmatilanteet ilmoitetaan laboratorion vierihoitajille viipymättä
 • laboratorio järjestää huollon ja toimittaa varalaitteen
 • laboratorio huolehtii ohjelmapäivitykset
 • Fimlabin yhdyshenkilö kontaktoi asiakkaan vuosittain

Laskutus

 • laitteesta peritään kuukausittainen käyttö- tai palvelumaksu, laskutus 4 kk:n välein
 • reagenssit ja käyttötarvikkeet laskuttaa tavaran toimittaja