KESKISUIHKUNÄYTE 

Näytteen ajoitus ja potilaan esivalmistelu
Äkillisiä oireita aiheuttavaa virtsatiesairautta tutkitaan yleensä ajoittamattomasta näytteestä, jonka laimeus vaihtelee potilaan vesitasapainon mukaisesti. Aina kun on mahdollista, pyritään näytteeseen, joka on ollut rakossa ainakin 4 tuntia. Sytologista tutkimusta varten näyte (50 – 60 ml) otetaan vähän aikaa rakossa seisseestä aamupäivävirtsasta, ks. tarkemmin Virtsan irtosolututkimus.

Polikliinisen potilaan näytteen antaminen voidaan toteuttaa kotona, jos potilasta opastetaan sekä suullisesti että kirjallisesti (Fimlab Laboratoriot Oy:n potilasohjeet). Virtsan keskisuihkunäytteen saamiseksi on olemassa erikielisiä kuvaohjeita (suomi, ruotsi, englanti).

Pesu
Naiset
1. Potilas pesee kätensä huolellisesti.
2. Virtsaputken suu (ulkosynnyttimet) pestään käsisuihkulla. Mitään pesuaineita ei saa käyttää. Lopuksi virtsaputken suu kuivataan WC-paperilla.
3. Mikäli näyte joudutaan antamaan kuukautisten tai valkovuodon aikana, emättimeen asetetaan tamponi näytteen ottamisen ajaksi.

Miehet
1. Potilas pesee kätensä huolellisesti.
2. Esinahka vedetään taakse ja terska pestään käsisuihkulla. Pesuaineita ei saa käyttää. Lopuksi virtsaputken suu kuivataan WC-paperilla.

Lapset
Jos lapsi on jo omatoiminen, sovelletaan aikuisten ohjeita. Tarvittaessa avustava henkilö pesee kätensä ja pesee tytön ulkosynnyttimet tai pojan terskan. Pikkupoikien esinahkaa vedetään taakse vain sen verran kuin se tulee helposti terskan yli (lievän fimoosin aste pojilla vaihtelee).

Näytteenotto
Virtsanäytteeksi otetaan virtsasuihkun keskiosa, joka kerätään kertakäyttöiseen näyteastiaan: Ensin lasketaan vähän virtsaa WC-pyttyyn. Sitten näyteastia viedään virtsasuihkuun katkaisematta virtsaamista ja virtsaa otetaan talteen noin 2/3 purkillista. Loppu virtsa lasketaan taas WC-pyttyyn. Näyteastian sisäosaan ei saa koskea bakteerikontaminaation välttämiseksi.

Kuvallinen ohje löytyy Ohjekirja > Potilasohjeet:

Virtsanäyte kuvaohje, naiset 
Virtsanäyte kuvaohje, miehet
Virtsanäyte kuvaohje, tytöt
Virtsanäyte kuvaohje, pojat

Pottaan virtsaavilta lapsilta saadaan keskisuihkunäytteen kaltainen näyte asettamalla näyteastia potan sisälle etukulmaan, jolloin alkusuihku ei vielä tule keräysastiaan.
Mikäli näyte otetaan kotona, toimitaan kuvallisen ohjeen kohtien 9 ja 10 mukaisesti.

Nimi- ja näytetiedot täytetään kuvalliseen ohjeeseen.


PUSSIVIRTSANÄYTE
 

Indikaatiot

Pussivirtsanäyte otetaan lapsilta, joilta ei iän tai muun syyn vuoksi saada keskisuihkunäytettä.

Pesu
Suoritetaan huolellinen alapesu lämpimällä vedellä. Saippuaa tai desinfioivaa ainetta ei käytetä. Tytöillä häpyhuulten poimut ja pojilla esinahan alunen puhdistetaan huolellisesti (jos esinahka aukeaa) ja kuivataan kuten aikuisilla.

Näytteenotto
Asetetaan lapsen koon mukaan valittu virtsanäytepussi tiiviisti virtsaputken suulle niin, että pussin reikä tulee tytöillä virtsaputken suun kohdalle. Pojilla laitetaan siitin sisään pussin reiästä. Jos lapsi ei ole virtsannut 60 minuutin aikana, suoritetaan uusi pesu ja laitetaan uusi, puhdas pussi.

Pussista virtsa pipetoidaan näyteputkiin tehdaspuhtaalla pipetillä koskematta pussin seinämiin tai näyteputket täytetään käyttämällä neulallista adapteria.

Kuvallinen ohje löytyy Ohjekirja > Potilasohjeet:

Pussivirtsanäyte kuvaohje, tytöt
Pussivirtsanäyte kuvaohje, pojat 


RAKKOPUNKTIONÄYTE
  

Potilaan esivalmistelu ja pesu
Rakon täyttymistä pyritään odottamaan kahteen tuntiin asti mikäli mahdollista. Kuumeisia lapsia joudutaan jonkin verran nesteyttämään diureesin käynnistämiseksi (laimea näyte voi tutkimusten tulkinnassa aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä). Potilaan iho pestään vatsan päältä riittävän laajalta alueelta ihon desinfektioon tarkoitetulla aineella tehdaspuhtailla käsineillä.

Näytteenotto
Punktoitaessa rakon tulisi olla täysi. Näytteenotossa on noudatettava erityistä aseptiikkaa. Avustaja peittää pestyn ihokohdan reikäliinalla. Punktion suorittaja käyttää steriilejä käsineitä. Punktion tekniikasta on ohjeita alan oppikirjoissa; pyritään ottamaan 10 ml ruiskullinen virtsaa. Näytteenoton jälkeen ihopistoskohta suojataan.

Kuvallinen ohje:
Rakkopunktionäytteen otto


KATETRINÄYTTEET

Pelkästään virtsan perustutkimuksia varten potilasta ei yleensä katetroida infektion aiheuttamisvaaran takia. Ongelmallisissa näytteenottotilanteissa suositellaan steriiliä rakkopunktiota.

Paikallaan olevasta kestokatetrista (sekä tavallisesta että vatsanpeitteiden läpi menevästä rakkopistokatetrista) voidaan luotettava virtsanäyte ottaa vain mikäli muita näytteenottotapoja ei voida käyttää ja vain jos katetrissa on näytteenottoportti. Kestokatetripotilailta otetaan virtsanäyte vain, jos epäillään oireista virtsatieinfektiota. Suljettua järjestelmää ei avata virtsanäytteenottoa varten. Luotettavin näyte saadaan keskisuihkuvirtsasta, kun katetri on poistettu, tai uudesta katetrista, jos se päädytään asettamaan.

1. Katetrin virtaus suljetaan pihdillä 3 – 4 tunniksi, vain mikäli potilaan diureesi tai rakon tila sen sallii.
2. Virtsanäyte otetaan virtsankeräysletkun näytteenottoportista ruiskulla, vakuumitekniikalla neulalla ja ohjaimella tai neulalla ja ruiskulla. Näytteenottokohta pyyhitään alkoholilla ja sen annetaan kuivua ennen lävistystä.
3. Katetrin näytteenottoportti punktoidaan 20 ml ruiskuun liitetyllä neulalla ja avataan katetrin sulkeneet pihdit.
4. Imetään ruiskuun noin 20 ml virtsaa, joka sekoitetaan ruiskussa ja jaetaan steriilisti tarvittaviin putkiin.
5. Kirjoitetaan kemian putken viivakooditarraan, todellinen näytteenottoaika, aika edellisestä virtsaamisesta = katetrin sulkuaika ja oikea näytteenottotapa (KK = kestokatetri, RK = rakkopistokatetri).


NÄYTTEIDEN JAKO

Rakkopunktio: 2 ml näytettä ruiskutetaan aerobiveriviljelypulloon ja anaerobi-infektiota epäiltäessä 2 ml anaerobiveriviljelypulloon.

Virtsan perustutkimuksia U -KemSeul, U -Solut ja/tai U -Diffi, U -ErytDys sekä U -BaktVi varten otetaan 6 – 10 ml näytettä säilöntäaineelliseen 10 ml:n virtsanäyteputkeen (vihertävä korkki). U -pH:lle on käytössä säilöntäaineeton 11 ml:n virtsanäyteputki (vaalean ruskea korkki) ja vaadittava näytemäärä on 1 ml. Kemian automaation tutkimuksiin tarvitaan pyynnöistä riippuen näytettä 1 – 3 ml tehdaspuhtaaseen 5 ml:n muoviputkeen (valkoinen korkki). 

Mikäli näytettä on niukasti 3 – 5 ml (huom. alle 3 ml:n näytteissä toimitaan seuraavan kappaleen mukaisesti), osatutkimusten tärkeysjärjestys ja vähimmäistilavuudet ovat seuraavat:
(1) aerobiveriviljelypullo 0.5 ml (koskee vain rakkopunktionäytteitä),
(2) virtsan kemiallinen seulonta, solut ja/tai diffi sekä bakteeriviljely 3 ml näytettä säilöntäaineelliseen 4 ml:n virtsanäyteputkeen (vihertävä korkki), 
(3) anaerobiveriviljelypullo 0.5 ml (koskee vain rakkopunktionäytteitä) ja 
(4) loput näytteestä kemian automaation tutkimuksia varten tehdaspuhtaaseen 5 ml:n muoviputkeen (valkoinen korkki).

Säilöntäaineen suhde tutkittavaan virtsamäärään nähden tulee olla sallituissa rajoissa, minkä vuoksi säilöntäaineelliseen virtsanäyteputkeen otettujen näytteiden vähimmäistilavuuksia on noudatettava.

ERITTÄIN NIUKAT NÄYTTEET

Mikäli näytemäärä on vähemmän kuin 3 ml, koko näyte laitetaan säilöntäaineettomaan 11 ml:n virtsanäyteputkeen (vaalean ruskea korkki). Näyte kuljetetaan kylmässä välittömästi analysointiin.