Säilöntäaineet:

HCl = 6 mol/l suolahappo; vrk-virtsan keräyksissä vakioannos on 10 ml/vrk-keräys, säilöntäaineen lisäys kahdessa 5 ml:n erässä. Mikäli tarvitaan useampi keräyskannu, annetaan jokaista kannua kohti 10 ml suolahappoa lisättäväksi kahdessa 5 ml:n erässä. Mikäli virtsamäärä on vähäinen (noin 100 ml), säilöntäaineeksi riittää keräyksen alussa lisätty 5 ml.

L = lähetettävä näyte (alihankinta)

 

Tutk. Nro Tutkimuksen nimi Lyhenne Mukaan annettava säilöntäaine Huomautukset
3557 Albumiini, keräysvirtsa cU-Alb Suolahappo ei häiritse
3134 Albumiini, vrk-virtsa dU-Alb Suolahappo ei häiritse
1033 Aldosteroni dU-Aldos L, dU-K ja dU-Na määrityksiin toinen 10 ml näyte-erä
4755 Alfa1-mikroglobuliini, keräysvirtsa cU-A1Miglo Yökeräysvirtsa suositeltavin näyte
3921 Alumiini U -Al L, erikoispestyt astiat
1062 Aminohapot U -Aminoh L, myös vrk-virtsa käy (luotettavampi)
1080 Amylaasi U -Amyl Jos pH alle 7, analysoitava mahd. nopeasti,α-amylaasi säilyy huonosti happamassa virtsassa
6079 Antimoni U -Sb L, erikoispestyt astiat
1734 Arseeni, epäorgaaninen U -As-i L, erikoispestyt astiat
6331 Delta-aminolevulinaatti, yövirtsa nU-DALA L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä keräyksen ajan, suolahappo häiritsee
1230 Delta-aminolevulinaatti, kertavirtsa U -DALA L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
4210 Dysmorfiset punasolut U -ErytDys 1-2h rakkoaika, aamuvirtsan jälkeinen näyte (keskisuihku), tilattava tutkimus
1316 Elohopea U -Hg L, erikoispestyt astiat
3938 Fenoli U -Fenol L, erikoispestyt astiat
1429 Fosfaatti, epäorgaaninen, vrk-virtsa dU-Pi Laboratoriossa säädetään 6 mol/l suolahapolla pH alle 3 , voidaan tehdä myös näytteestä, johon keräyksen aikana lisätty HCl
1572 Hemosideriini (kval) U -Hemsi-O Aamuvirtsaa, näytepreparaatti tulee valmistaa näytteenottopäivänä
1634 Homovanillinaatti dU-HVA HCl L, määritykseen tarvitaan oma putki
1637 Hydroksi-indolyyliasetaatti dU-5HIAA HCl L
4751 Immunoglobuliini G, keräysvirtsa cU-IgG Yökeräysvirtsa suositeltavin näyte
6415 Isosyaniittimetaboliitti U -MDIMDA L, erikoispestyt astiat
1989 Kadmium U -Cd L, erikoispestyt astiat
1994 Kalium, vrk-virtsa dU-K Suolahappo ei häiritse
2011 Kalsium dU-Ca HCl Lisäksi laboratoriossa säädetään pH tasolle 3-4
2086 Kloridi, kertavirtsa U -Cl L, suolahappo häiritsee
2077 Kloridi, vrk-virtsa dU-Cl L, suolahappo häiritsee
3456 Koboltti U -Co L, erikoispestyt astiat
4477 Kollageeni I:n aminoteriminaalinen telopeptidi U -INTP L, 2h rakkoaika, aamuvirtsan jälkeinen näyte, suojattava UV-valolta
23308 Kreatiini-kreatiniini -suhde U -KrtKrea L, vrk-virtsa suositeltavin, muutoin aamuvirtsanäyte
2141 Kreatiniini dU-Krea Suolahappo ei häiritse
2149 Kromi U -Cr L, erikoispestyt astiat
2169 Kupari dU-Cu L, erikoispestyt astiat
2274 Lyijy U -Pb L, erikoispestyt astiat
2299 Magnesium dU-Mg Laboratoriossa säädetään  6 mol/l suolahapolla pH tasolle 1, voidaan tehdä myös näytteestä, johon keräyksen aikana lisätty HCl
2323 Mangaani U -Mn L, erikoispestyt astiat
1761 Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo U -MaPGa L, erikoispestyt astiat
2336 Metanefriini dU-Metnef HCl L, dU-Metnef, dU-Normet ja dU-MTA voidaan määrittää samasta 10 ml:n näytteestä
2345 Metoksihydroksimadelaatti dU-MOMA HCl L, määritykseen tarvitaan oma putki
3873 Metoksityramiini (3-) dU-MTA HCl L, dU-Metnef, dU-Normet ja dU-MTA voidaan määrittää samasta 10 ml:n näytteestä
1767 Metyylietyyliketoni U -MEK L, erikoispestyt astiat
3229 Metyylihippuurihappo U -MetHipp L, erikoispestyt astiat
3875 Metyylihistamiini cU-Mhistam L, 12h yövirtsa, myös kerta- ja vrk-virtsa käy.
9187 Myrkytystutkimukset U -Intoks Säilytetään -20°C
3977 Naftoli U -Naftol L, erikoispestyt astiat
2376 Natrium dU-Na Suolahappo ei häiritse
2397 Nikkeli U -Ni L, erikoispestyt astiat
2406 Normetanefriini dU-Normet HCl L, dU-Metnef, dU-Normet ja dU-MTA voidaan määrittää samasta 10 ml:n näytteestä
1771 Oksalaatti, kertavirtsa U -Oksal L, laboratoriossa säädetään 6 mol/l suolahapolla pH tasolle 3 tai alle
2421 Oksalaatti, vrk-virtsa dU-Oksal HCl L
4855 Orgaaniset hapot U -Orgah L, myös vrk-virtsa käy
4248 Orotaatti, kertavirtsa U -Orotaat L, myös vrk-virtsa käy
2444 Osmolaliteetti, kertavirtsa U -Osmol Suolahappo häiritsee
2486 Porfobilinogeeni, kertavirtsa U -PBG L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
6330 Porfobilinogeeni, yövirtsa nU-PBG L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
2487 Porfobilinogeeni (kval) U -PBG-O Suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
2490 Porfyriinit, kertavirtsa U -Porf L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
6332 Porfyriinit, yövirtsa nU-Porf L, suojattava valolta ja säilytettävä viileässä
2519 Proteiini, kertavirtsa U -Prot Suolahappo häiritsee
3663 Proteiini, keräysvirtsa cU-Prot Suolahappo häiritsee. Ortostaattista proteinuriaa tutkittaessa tarvitaan kaksi pyyntöä ja näytettä
2513 Proteiini, vrk-virtsa dU-Prot Suolahappo häiritsee
1776 Pyrenoli U -Pyr L, erikoispestyt astiat
6443 S-fenyylimerkaptuurihappo U -SPMA L, erikoispestyt astiat
2637 Sinkki dU-Zn L, erikoispestyt astiat
4166 Sitraatti dU-Sitraat L
Suolahappo ei häiritse
4852 Sukkinyyliasetoni ja sukkinyyliasetoasetaatti U -Sukkase L, myös vrk-virtsa käy
6416 Trimetyyliamiini U -TMA L, laboratoriossa säädetään 6 mol/l suolahapolla pH < 2
2886 Uraatti, kertavirtsa U -Uraat Suolahappo häiritsee
2883 Uraatti, vrk-virtsa dU-Uraat Suolahappo häiritsee, laboratoriossa säädetään pH välille 8,5-10 (1 mmol/l NaOH)
2887 Urea, vrk-virtsa dU-Urea Suolahappo ei häiritse
15002 Varanäyte U -Vara Säilytetään -80°C 1kk