Laboratoriotoiminta: Tiedosta hyöty. 

Fimlab tekee tulevaisuuden terveyttä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä ja koko yhteiskunnan kanssa. Haluamme tarjota tiedosta hyödyn ja hyödyllisimmän tiedon kaikissa tilanteissa.

Genetiikka

Genetiikan laboratorio tekee ihmisen perimään kohdistuvia laboratoriotutkimuksia niin synnynnäisissä geneettisissä sairauksissa kuin syöpätautien diagnostiikassa. Genetiikan laboratoriossa käytetään kromosomitason tutkimuksia ja molekyyligeneettisiä menetelmiä. Tutkimukset tehdään Tampereen keskuslaboratoriossa. Genetiikan laboratorio palvelee asiakasta kattavasti asiantuntijalaboratoriona. Laboratorio ottaa vastaan kaikki geenitutkimuspyynnöt ja tarvittaessa etsii tekopaikan toisesta genetiikan asiantuntijalaboratoriosta joko Suomesta tai ulkomailta. Kaikista tutkimuksista annetaan lausuntomuotoinen vastaus. Genetiikan laboratoriolla on kiinteä yhteistyö monen erikoisalan asiantuntijalääkäreiden kanssa (mm. perinnöllisyyslääkärit, lastenlääkärit, hematologit, onkologit ja patologit).

Hematologia 

Hematologian laboratoriossa tehdään hematologian alan erikoislaboratoriotutkimuksia ja eritetutkimuksia. Laboratorioon kuuluu myös verikeskus, joka tekee verensiirtoja edeltävät sopivuustutkimukset sekä varastoi ja jakelee verivalmisteita. Eritelaboratorion ja verikeskus toimii suurimmassa osassa Fimlabin sairaalalaboratorioita. Virtaussytometriset tutkimukset on keskitetty Tampereelle. Niitä käytetään mm. veritautien diagnosointiin ja hoidon seurantaan. Tampereella on lisäksi kantasolulaboratorio, jossa käsitellään ja varastoidaan autologiseen kantasolujensiirtoon käytettäviä soluja. Erikoislääkärit antavat laboratorion alaan kuuluvista tutkimuksista ja valmisteista kliinisiä konsultaatioita. Kaikki laboratorion asiantuntijat (lääkärit, hoitajat ja kemistit) ovat tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kliininen kemia 

Kliinisen kemian tuotantoon kuuluvat kemian ja immunokemian tutkimukset (entsyymit, elektrolyytit, aineenvaihduntatuotteet, proteiinit, hormonit, kasvainmerkkiaineet, verikaasututkimukset, lääkeaineita ja huumausaineseulonta). Näiden lisäksi kliinisen kemian tuotantoon kuuluvat verenkuvatutkimukset ja yleisimmät hyytymistutkimukset sekä antikoagulaatiohoidon seurantatutkimukset. Analytiikkaa tuotetaan Tampereen, Jyväskylän ja Hämeenlinnan keskuslaboratorioissa, joissa toiminta on ympärivuorokautista sekä Valkeakosken, Vammalan ja Jämsän laboratorioissa. 

Kliininen mikrobiologia 

Kliininen mikrobiologia tuottaa laajan valikoiman bakteriologian, virologian, infektioserologian, autoimmuunisairauksien ja mykologian alan laboratoriotutkimuksia ja antaa niihin liittyviä kliinisiä konsultaatioita. Kliinisen mikrobiologian erikoisalan tutkimuksia tehdään pääasiassa Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratoriossa. Hämeenlinnan keskuslaboratoriossa tehdään erityisesti kiireellisempää analytiikkaa. Erikoisalan asiantuntijoilla on kiinteä yhteistyö infektiolääkäreiden ja muiden infektioita ja immuunisairauksia hoitavien erikoisalan asiantuntijoiden kanssa. 

Patologia 

Patologian laboratoriossa tehdään patologian alan näytetutkimuksia Tampereen keskuslaboratoriossa. Tutkimusvalikoimaan kuuluvat kaikki tyypilliset histologiset näytetutkimukset ja solunäytetutkimukset. Patologian laboratorio osallistuu osaltaan myös kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaan. Sairaalan leikkaussalien toimintaa tuetaan päivystysluonteisesti pikaleikediagnostiikalla ja vartijaimusolmuketutkimuksin. Patologian lääkärit suorittavat myös lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Patologian näytteistä tehdään monia erikoistutkimuksia kuten immunohistokemiallisia värjäyksiä ja in situ hybridisaatiotutkimuksia. Monista histologisista näytetyypeistä voidaan tehdä myös molekyylipatologian jatkotutkimuksia. Kaikista tutkimuksista annetaan aina erikoislääkärin lausunto. Asiakaspalvelu on tärkeä osa kokonaispalvelua, erityisesti moniammatilliset kokoukset ovat keskeinen osa patologian erikoislääkäreiden ja monien kliinikoiden lääkäreiden välistä yhteistyötä. Patologian laboratorio on aktiivinen erikoislääkärikouluttaja

Hedelmöityshoitolaboratorio

Hedelmöityshoitolaboratorio tarjoaa laajan valikoiman laboratoriopalveluja TAYS:n hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan kautta lapsettomuushoitoihin tuleville potilaille ja ylläpitää lapsettomuuspoliklinikan lahjasukusolupankkia. Hedelmöityshoitolaboratoriossa tehdään lisäksi hedelmällisyyden säilyttämiseen tähtääviä laboratoriotoimenpiteitä. Siemennestelaboratorio palvelee myös yksityisasiakkaita. Hedelmöityshoitolaboratorion ja lapsettomuuspoliklinikan muodostama kokonaisuus on kyseisen erikoisalan toiseksi suurin julkisen puolen toimija Suomessa.