Tiedetoiminta

Palvelutuotantoomme kuuluvat myös tieteelliseen ja kliiniseen tutkimustoimintaan liittyvät laboratoriopalvelut. Näihin voi kuulua sekä rutiinianalyyseja että sellaisia tutkimuksia, jotka vaativat tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiömme näytteenottoverkosto ja näytelogistiikka kattavat noin miljoona henkilöasiakastamme. Otanta soveltuu laajojen kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien toteuttamiseen.

Palveluihimme kuuluvat:

  • kliinisen kemian, mikrobiologian, patologian ja genetiikan sekä kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut 
  • laboratoriotutkimuspakettien suunnittelu, kustannusarvio ja sopimukset 
  • tutkimuspyyntökäytäntöjen suunnittelu ja toteuttaminen 
  • näytteenoton ohjaus ja dokumentointi 
  • erikoisnäytteiden käsittelyn ohjaus ja dokumentointi 
  • tutkimusnäytteiden varastointi 
  • lähetettävien näytteiden käsittely 
  • tutkimusvastausten käsittely ja tallennus

Tutkimusnäytteiden käsittely voidaan suunnitella ja ohjeistaa asiakkaiden toivomusten mukaisesti. Laboratorio huolehtii näytteiden mahdolliseen lähettämiseen liittyvistä järjestelyistä. Tutkimusprojekteihin kuuluvat vastaukset voidaan koota erillisiksi tulosteiksi tai tiedostoiksi, jotka toimitetaan tilaajalle elektronisessa muodossa.

Fimlab Laboratorioiden tutkimuskoordinaattori ja eri toimialojen vastuuhenkilöt ottavat osaa tutkimusprojektien suunnitteluun ja varmistavat laboratoriotoimintojen sujuvuuden ja laadukkuuden kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisen tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä myös Fimlab Laboratorioiden tutkimuskoordinaattoriin sekä niiden toimialueiden vastuulääkäreihin, joiden palveluita tutkimuksessa tarvitaan.

Fimlab kokoaa ja ottaa näytteitä yhteistyössä Tampereen Biopankin kanssa, joka kerää näytteitä henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankin näytteitä käytetään myös kansallisiin tutkimushankkeisiin, kuten menossa olevaan, genomitietoa syventävään FinnGen-tutkimushankkeeseen.

Oma tutkimustoiminta

Fimlab Laboratorioilla on myös omaa tieteellistä tutkimustoimintaa, jonka painopisteinä ovat kansantauteihimme, kliinisiin sovelluksiin, uuteen diagnostiikkaan ja sen laadun edistämiseen tähtäävä tutkimus.

Lue lisää: Tiede ja kehitys Fimlabissa