Vierianalytiikka

Vierianalytiikka

Vierianalytiikalla tarkoitetaan testausta joka tehdään potilaan lähellä. Vieritestin tulosta käytetään diagnostiikan apuna tai sillä on vaikutusta hoitopäätöksiin. 

Fimlab tarjoaa validoitujen laitteiden ja menetelmien valikoimastaan asiakkaalle soveltuvan vaihtoehdon. Asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa vierianalytiikan palvelutaso. Vierianalytiikan kuukausivuokra määräytyy laitemallin ja palvelutason mukaan. 

Fimlab tarjoaa validoitujen laitteiden ja menetelmien valikoimastaan asiakkaalle soveltuvan vaihtoehdon. Asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa vierianalytiikan palvelutaso.

Vierianalytiikan laitteet ovat Fimlabin hankkimia ja ne pysyvät Fimlabin omistuksessa. Laitteiden toimintakyky testataan ennen käyttöönottoa ja asiakkaalle järjestetään käyttöönottoperehdytys. Asiakas nimeää vierianalytiikan vastuuhenkilön, joka vastaa hoitoyksikössä laitteen ylläpidosta ja uusien käyttäjien perehdytyksestä. 

Asiakas hankkii reagenssit ja kulutustarvikkeet sovitulla tavalla Fimlabin neuvottelemilla hinnoilla. Laitteen laadunvarmistus toteutetaan sovitusti ja palveluun kuuluu laadunvarmistuksen toteutumisen seuranta. Fimlabin yhdyshenkilö, vierianalytiikkakoordinaattori tai –hoitaja, on asiakkaan käytettävissä ongelma- ja vikatilanteissa. Fimlab toimittaa laitteen tarvittaessa huoltoon ja järjestää asiakkaalle varalaitteen huollon ajaksi. 

Fimlabin vierianalytiikkahoitaja vierailee asiakkaan luona vuosittain määräaikaiskäynnillä. Tavoitteena on selvittää miten hyvin asiakkaalla käytössä oleva vieritutkimus häntä palvelee ja onko toiminnassa esiintynyt ongelmia. Samalla käydään läpi tutkimustuloksen laatuun vaikuttavat osatekijät. 

Lue lisää vierianalytiikkapalveluista