Tietosuoja Fimlabissa

Fimlab noudattaa toiminnassaan hyviä alan käytäntöjä ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti tietosuojalainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset huomioon ottaen. Jotta Fimlab voi tuottaa palveluja asiakkailleen, tallentaa Fimlab heistä tarvittavat perustiedot sekä asiakassuhteen hoitamisesta syntyneet tiedot.

Lisätietoja Fimlabin asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy Fimlabin tietosuojaselosteista (ks.alla).

Merja Maijala
Tietosuojavastaava
tietosuoja@fimlab.fi
p. 03 311 75259

Tietosuojaselosteet: