Tietosuoja Fimlabissa

Fimlab noudattaa toiminnassaan hyviä alan käytäntöjä ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti tietosuojalainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset huomioon ottaen. Jotta Fimlab voi tuottaa palveluja asiakkailleen, tallentaa Fimlab heistä tarvittavat perustiedot sekä asiakassuhteen hoitamisesta syntyneet tiedot.

Lisätietoja Fimlabin asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy Fimlabin tietosuojaselosteista (ks.alla).

Merja Maijala
Tietosuojavastaava
tietosuoja@fimlab.fi
p. 03 311 75259

Tietosuojaselosteet:

Ajanvarausrekisteri

Asiakasorganisaatioiden raportointikäyttäjät

Asiakasrekisteri

Evästeseloste

Hallinnon rekisteri

Joukkoseulonnan rekisteri

Kliinisen fysiologian rekisteri

Koulutuksiin osallistuneet

Käyttäjärekisteri

Laboratoriorekisteri

Markkinointirekisteri

Mobiilisovelluksen asiakasrekisteri

Palauterekisteri

Rekrytointirekisteri

Saavutettavuusseloste

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri

Tieteellisten tutkimuspalveluiden rekisteri

Vierailijahallinnan rekisteri

Vierianalytiikan rekisteri