Ett laboratoriebesök kan vara en spännande upplevelse för barnet. Det lönar sig att berätta om undersökningarna på förhand, eftersom förberedelse minskar rädslan och nervositeten som hör samman med laboratoriebesöket. Ladda ner guiden som är avsedd för förberedelse. Guiden finns också att fås på våra största verksamhetsställen.

Före besöket

  • Boka en tid före provtagningen. Man bokar tid för barn i sektionen ”Blodprov och/eller urinundersökning och/eller EKG” eller två på varandra följande tider i sektionen ”Blodprov”.
  • Berätta för barnet på förhand att sticket tillfälligt kan göra ont eller svida. Det är viktigt att detta inte kommer som en överraskning för barnet.
  • Man kan bedöva injektionsstället före provtagningen. Bedövningssalvor som kan köpas på apotek utan recept passar för detta ändamål.
  • Applicera ”den magiska salvan” enligt anvisningarna på förpackningen i båda armbågsvecken innan ni kommer till provtagningen.

Provtagning

Det är viktigt att föräldern är lugn under provtagningen, eftersom nervositet smittar av sig på barnet. Om föräldern vill, kan hen stanna i väntrummet under provtagningen.

Det är viktigt att föräldern är lugn under provtagningen, eftersom nervositet smittar av sig på barnet. Om föräldern vill, kan hen stanna i väntrummet under provtagningen.

Läs för barnet sagor som handlar om provtagning för att lindra nervositeten.

Tips på böcker:

  • Krullan hos doktorn, Annica Carnbring Belfrage & Johanna Rehn, 2007
  • Billy på sjukhus, Birgitta Stenberg & Mati Lepp, 2011
  • Ellis går till doktorn, Siri Reuterstrand & Jenny Wik, 2008