I tjänsten OmaLabra™ kan du beställa undersökningar och remisser för egenuppföljning av din hälsa. Kom ihåg att boka tid till provtagningen innan du kommer till laboratoriet. Mera information nedan.


Så här använder du tjänsten

  • Fas 1: Välj ditt område.
  • Fas 2: Välj de undersökningar som du vill ha.
  • Fas 3: Du ser ett sammandrag med dina val, där du ser de undersökningar som du valt och deras totalpris (det totalpris som skrivs ut på remissen inkluderar ett besök).
  • Fas 4: Spara remissen inför provtagningen (till exempel en utskrift eller en skärmdump). OmaLabra-remissen överförs inte till provtagningslaboratoriernas system.
  • Fas 5: Boka tid och kom till undersökningen. Visa upp remissen för provtagaren.
  • Fas 6: Fakturan och svaren sänds till dig per post efter provtagningen. Du kan också se undersökningsresultaten i tjänsten MittKanta. Ett undantag är undersökningsresultat som gäller minderåriga barn. Läs mera på webbplatsen kanta.fi.

Observera att du inte kan använda tjänsten Nopsa med en OmaLabra-remiss.FAS 1/4