För vem?

Alla 30–65-åriga kvinnor får en kallelse* till screening för livmoderhalscancer med fem års mellanrum. I en del kommuner kallas även 25-åriga kvinnor till screening. Screeningen är ett enkelt sätt att hitta cellförändringar innan de utvecklas till cancer. Screeningen har minskat förekomsten av livmoderhalscancer med 80 procent i Finland.

*Fimlab får information om dem som kallas till screeningen från Massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister, och kallar dem till undersökningen med ett personligt kallelsebrev. Kallelsebrevet kan inte skickas till personer som har en giltig spärrmarkering, utan dessa personer bör kontakta Fimlabs kundtjänst. Screeningundersökningen är kostnadsfri.

Om du är i screeningåldern och inte fått kallelse till screeningen senast i slutet av september under screeningåret kontakta Fimlabs kundtjänst för att få en screeningkallelse. Om du flyttar till Fimlabs screeningområdet i mitten av året, och får en kallelse till screeningen från din tidigare kommun, men vill gå till provtagningen i Fimlab enligt din nya hemkommun kontakta Fimlabs kundtjänst för att få kallelsen till screeningen från Fimlab. Du ska inte boka provtagningstiden förrän du har fått kallelsen till screeningen.

Hur undersöks livmoderhalscancer?

70–80 % av finländska kvinnor får en papillomvirusinfektion (HPV) någon gång i livet. Det så kallade högrisk-HPV-testet indikerar långvarig högrisk-HPV-infektion redan före utvecklingen av mikroskopiska förstadieförändringar. Med ett gynekologiskt cellprov (PAPA-prov) kan man upptäcka cellförändringar som indikerar förstadier till cancer, och utvecklingen av egentlig livmoderhalscancer kan alltså förhindras med behandling.

Undersökningsresultat

Fimlab skickar skriftlig information om undersökningsresultaten till alla som deltog i screeningen inom två månader efter provtagningen. Om fyndet kräver tilläggsundersökningar gör Fimlab automatiskt en remiss till specialiserad sjukvård och informerar personen om detta i ett brev.

Gör så här när du får kallelsen:

  1. Boka en tid: fimlab.fi/tidsbokning (24h) eller per telefon, vardagar kl. 7-18 på nummer 010808 515.
  2. Fyll i blanketten för förhandsuppgifter som finns på baksidan av kallelsen före du kommer till undersökningen.

Observera följande:

1. Ett gynekologiskt cellprov kan inte tas under pågående menstruation.

2. Eventuell hormonbehandling behöver inte avbrytas. Om du har någon lokal behandling (vagitorier e.d.) kan den fortsätta normalt, utom dagen före provtagningen och på provtagningsdagen.

3. Normal graviditet är inte ett hinder till provtagning, fram till graviditetsvecka 35. Om du är medveten om risken för tidig födsel bör du diskutera provtagningen i din egen mödrarådgivning i förväg. Efter förlossningen kan provet tas efter cirka 1–2 månader.

4. Gå på provtagning inom en månad efter att du har fått screeningkallelsen och senast inom kallelseåret. Screeningprogrammet tillåter inte att screeningundersökningen flyttas till följande år.

Sammanställning av uppgifter i massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister

Fimlab skickar en sammanfattning av screeningundersökningarna för livmoderhalscancer till massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister, där uppgifter om massundersökningsverksamhet i hela Finland samlas in. Sammanställningen av uppgifter grundas på lagen. Dessutom sammanställer Fimlab en sammanfattning av screeningundersökningarna för kommuner som beställt tjänsten. Inga personliga undersökningsresultat uppges i sammanfattningen till kommunerna.

Kommunernas kontaktuppgifter för screeningkunder

Om du vill ha mer information om ditt resultat eller har några andra frågor relaterade till din
hemkommuns screeningundersökning kan du kontakta din hälsocentral eller din kommuns
kontaktperson.

 

Mer information om screeningar

Mer information om screeningprogrammet för den vuxna befolkningen

Screening för livmoderhalscancer

Till screening för livmoderhalscancer kallas alla 30–65-åriga kvinnor med fem års mellanrum. I en del kommuner kallas även 25-åriga kvinnor till screening.

Kallelse till screening för livmoderhalscancer