Diabetes, eller sockersjuka, är en grupp ämnesomsättningssjukdomar som förenas av en störning i bukspottkörtelns insulinproduktion och långvarigt förhöjt blodsocker (glukoskoncentration i blodplasman). Eventuella avvikelser kan upptäckas med flera laboratorietest, vars resultat speglas mot referensvärden för blodsocker.

Undersökningens namn och förkortning: GLUKOS fP-Gluk och HEMOGLOBIN-A1c B-HbA1c

Blodsockermätning fastställer blodsockernivån, dvs. glukosnivån, efter fasta. Om blodsockret efter fasta är förhöjt jämfört med blodsockerreferensvärdena bör personen kontakta en hälsovårdcentral för att bedöma behovet av ytterligare utredning. Diagnosen diabetes får dock inte baseras på ett enda blodsockertest, utan det krävs flera blodsockertest som grund.

Hemoglobin-A1c återspeglar långvarig glukosbalans. Undersökningen används för att följa upp behandlingsbalansen vid diabetes.

Referensvärdena för blodsocker är i undersökningen GLUKOS fP-Gluk 4,0–6,1 mmol/l och i undersökningen HEMOGLOBIN-A1c B-HbA1c 20–42 mmol/mol (4,0–6,0 %).

Undersökningsresultat

 • Referensvärden
  GLUKOS (fasta) fP-Gluk
  • 4,0–6,1 mmol/l
  HEMOGLOBIN-A1c B-HbA1c
  • 20–42 mmol/mol (4,0–6,0 %)

Om undersökningen

 • Allmänt

  Blodsockermätning (fP-Gluk) görs med ett blodprov som tas efter 10–14 timmars fasta. Ät eller drick inget annat än vatten under 10–14 timmar före provtagningen. På morgonen kan du ta din medicin som vanligt.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkningen av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.