Undersökningens namn och förkortning: EKG, 12 KOPPLINGAR I VILA Pt-EKG-12

Elektrokardiografi (EKG) är en av de vanligaste undersökningarna. Indikationen för undersökningen är utredning av hjärtsymptom. Undersökningen ger information om hjärtats rytm, hjärtats frekvens och dess variation, funktionen av hjärtats ledningsbana, tillförseln av näringsämnen och syre till hjärtmuskeln, storleken på och placeringen av det skadade området samt eventuell hypertrofi av hjärtats väggar.

Undersökningen

  • Allmänt

    Undersökningens slutresultat är en kurva ritad av EKG-apparaten som visar arytmier och andra karakteristiska förändringar som orsakar hjärtsjukdom. EKG-apparaten har 12 olika kanaler, varav sex mäter elektriska impulser till armar och ben och sex från elektroder fästa på bröstet. Elektroder, eller ”pads”, placerade på olika platser registrerar hjärtats aktivitet från olika sidor.

    Obs! Före EKG-undersökningen är det bra att sitta ner i 15 minuter för att lugna blodcirkulationen och pulsen.

  • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

    Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.