Tjänstebeskrivning

Syftet med ett gynekologiskt cellprov (PAPA-prov) är att hitta maligna cellförändringar i livmoderhalsen och deras förstadier. Dessutom kan infektioner som jäst, trichomonas och bakterieflora utvärderas, men PAPA-provet kan inte upptäcka könssjukdomar som klamydia.

Humant papillomvirus (HPV) är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn till utvecklingen av maligna cellförändringar i livmoderhalsen. Cellförändringarna som viruset orsakar sker långsamt och deras gradvariation är stor. Enligt nuvarande kunskap tar det flera år att utveckla egentlig livmoderhalscancer. I Finland strävar man efter att effektivt behandla förstadieförändringar som upptäcks med PAPA-prov med gynekologiska medel för att förhindra utvecklingen av egentlig cancer. Å andra sidan upptäcker PAPA-provet inte liknande cellförändringar i livmoderns slemhinna (endometriet).

Du ska boka tid till PAPA-provet. Om du har fått en kallelse till masscreening av livmoderhalscancer så ska du boka tiden enligt anvisningarna i kallelsen och ta med kallelsen till provtagningen.

Läs mer: masscreening av livmoderhalscancer

Förberedelse inför gynekologisk provtagning

 • Allmänt
  • Observera följande innan du kommer till undersökningen:
   • Ett gynekologiskt cellprov kan inte tas under pågående menstruation.
   • Om du har någon lokal behandling (vagitorier e.dyl.) kan den fortsätta normalt, utom dagen före provtagningen och på provtagningsdagen.
   • Eventuell hormonbehandling behöver inte avbrytas.
   • Normal graviditet är inte ett hinder till provtagning, fram till graviditetsvecka 35. Anvisningar för provtagning efter en förlossning ges av din egen rådgivningsbyrå.
   • Om du har fått en kallelse till masscreening hemskickad ska du gå på provtagning inom en månad efter att du fått kallelsen, dock senast under kallelseåret. Obs! Screeningprogrammet tillåter inte att screeningen flyttas till följande år.

Provtagning

 • Hur går provet till?
  • Grundkravet för tillförlitlig cytologisk diagnostik är ett noggrant taget, tillräckligt rikligt prov.
  • PAPA-prover tas av gynekologer och laboratorieskötare enligt samma principer.
  • Provet tas från tre olika ställen: slidan, livmoderhalsens mun och livmoderhalskanalen.
  • Provtagningsverktygen är en spatel och en borste som används för att överföra celler från slemhinnan till ett provglas för undersökning.
  • Menscykel, tidigare cellförändringar och annan relevant bakgrundsinformation ska antecknas på remissen.

Resultat

 • Vem tolkar mina resultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har några frågor om undersökningsresultaten.