Inflammationsvärden

Inflammationsprov används för att kunna diagnostisera olika inflammatoriska sjukdomar och att ta reda på så kallade inflammationsvärden. Nedan finns mer information om delundersökningarna.

Undersökningens namn och förkortning: C-REAKTIVT PROTEIN P-CRP

CRP är en förkortning av termen C-reaktivt protein. CRP är ett protein som bildas av leverceller, vars mängd ökar avsevärt vid många typer av inflammationer och vävnadsskador. CRP-värdet ökar lätt vid bakterieinfektioner, men endast något vid virussjukdomar. Undersökningen kan också användas för att följa upp behandlingssvar av antibiotika vid bakteriella infektioner.

Sänka

Termen används vid diagnostisering och uppföljning av kroniska infektioner, inflammatoriska sjukdomar och maligna tumörer. Vid akuta infektioner stiger CRP-värdet betydligt snabbare än sänkan och är därför en bättre uppföljningsparameter. Förhöjda värden förknippas ofta med till exempel bindvävssjukdomar, kroniska inflammationer, leversjukdomar och vävnadsskador.

Undersökningsresultat

 • Referensvärden

  B -La:

  Kvinnor
  Under 50 år: under 20 mm/h
  Över 50 år: under 30 mm/h
  Över 85 år: under 42 mm/h

  Män
  Under 50 år: under 15 mm/h
  Över 50 år: under 20 mm/h
  Över 85 år: under 30 mm/h

  P-CRP:

  under 10 mg/l.

Om undersökningen