Levervärden

Levervärden , dvs. leverundersökningar, avser laboratorieundersökningar som rör diagnostisering och uppföljning av leversjukdomar. Levervärdet undersöks med blodproverna nedan.

Undersökningens namn och förkortning: ALANINAMINOTRANSFERAS P-ALAT

ALAT är en förkortning av alaninaminotransferas. Det är ett enzym som har att göra med aminosyrors metabolism och som verkar inuti levercellerna. Fastställning av ALAT-koncentrationen är det främsta screeningundersökningen för levercellskador eller levercellsinflammation. Undersökningen görs med ett blodprov.

ALAT-värdet kan öka av flera anledningar. Ökningen kan orsakas av så kallad fettlever, stor kontinuerlig alkoholkonsumtion (inte för alla), leverinfektioner orsakade av virus och läkemedel, sepsis dvs. blodförgiftning, vissa muskelsjukdomar, hjärtsvikt eller njursvikt. Leverns referensvärden för ALAT-värdet är för kvinnor ≥ 17 år under 35 U/l och för män ≥ 17 år under 50 U/l.

Undersökningens namn och förkortning: ALKALISKT FOSFATAS P-AFOS

Alkaliskt fosfatas eller AFOS är ett enzym som verkar i levercellerna. Det reagerar främst på störningar i gallutsöndringen. Värdet kan även öka vid leverinfektioner, men i mindre utsträckning än ALAT-värdet. Undersökningen används främst vid diagnostik och uppföljning av skelett- och leversjukdomar. I AFOS-undersökningar är referensvärdet för levervärdet för en vuxen över 18 år 35–105 U/l.

Undersökningsresultat

 • Referensvärden

  ALANINAMINOTRANSFERAS P-ALAT

  kvinnor ≥ 17 år: under 35 U/l
  män ≥ 17 år: under 50 U/l

  ALKALISKT FOSFATAS P-AFOS

  Vuxna över 18 år: 35–105 U/l

Om undersökningen

 • Allmänt

  Undersökningen görs med ett blodprov. Leverundersökningar kräver inte fasta eller provtagning på morgonen.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har några frågor om undersökningsresultaten.