Undersökningens namn och förkortning: LITEN BLODBILD OCH TROMBOCYTER B-PVK

Liten blodbild görs med ett blodprov. Liten blodbild (B-PVKT) är en grundundersökning som kan användas för att upptäcka olika sjukdomar eller störningar i kroppen som blödningar, inflammatoriska tillstånd och störningar av blodbildningen i benmärgen samt information relaterad till födointag och absorption. Undersökningen omfattar även mätning av blodplättar, dvs. trombocyter som behövs för att blodet ska kunna koagulera. 

Följande delundersökningar ingår i liten blodbild:

 • Hemoglobin (B-Hb)
 • Antal röda blodkroppar och hematokrit (B-Eryt och B-Hkr)
 • Röda blodkroppsindex
 • Vita blodkroppar (B-Leuk)
 • Trombocyter (B-Trom)

Undersökningsresultat

 • Referensvärden
  • Hemoglobin (B-Hb)
   • kvinnor: 117–155
   • män: 134–167
  • Antal röda blodkroppar (B-Eryt) och hematokrit (B-Hkr)
   • kvinnor: Eryt 3,9–5,2 I Hkr 0,35–0,46
   • män:  Eryt 4,3–5,7 I Hkr 0,39–0,50
  • Röda blodkroppsindex (B-MCH)
   • kvinnor: 27–33
   • män: 27–33
  • Vita blodkroppar (B-Leuk)
   • kvinnor 3,4–8,2
   • män 3,4–8,2
  • Trombocyter (B-Trom)
   • kvinnor: 150–360
   • män: 150–360

Om undersökningen

 • Allmänt

  Liten blodbild kräver inte fasta eller provtagning på morgonen.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.