Njurvärden

Njurfunktionsundersökningar bidrar till att ta reda på njurvärden. Njurvärden och njurfunktionen kan undersökas genom att mäta ämnen i blodet som utsöndras via njurarna. Om utsöndringen störs på grund av en tillfällig orsak eller njursjukdom ökar ämnets mängd i blodet. Kreatinin används oftast för detta ändamål.

Undersökningens namn och förkortning: KREATININ, KREATININCLEARANCE P – Krea

Undersökningen kreatininclearance P-Krea används för att bedöma njurarnas funktion och värden. Undersökningens referensvärden påverkas av testpersonens muskelmassa, ålder och kön, men de generella referensvärdena i kreatininundersökningar för kvinnor ≥ 18 år är 50–90 µmol/l och för män ≥ 18 år 60–100 µmol/l.

Undersökningsresultat

  • Referensvärden

    kvinnor ≥ 18 år: 50–90 µmol/l män ≥ 18 år: 60–100 µmol/l

Om undersökningen

  • Allmänt

    Undersökningen görs med ett blodprov. Njurfunktionsundersökningar kräver inte fasta eller provtagning på morgonen.

  • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

    Den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten.