Sköldkörteln ligger i nedre delen av halsen på båda sidorna av luftstrupen, väger 20 g och producerar tyroxinhormon. Detta hormon reglerar ämnesomsättningen på många sätt och är nödvändigt för människan. En sköldkörtelundersökning görs om man misstänker nedsatt eller ökad sköldkörtelfunktion. Bekanta dig närmare med undersökningens innehåll och ta reda på sköldkörtelns referensvärden.

 • Nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreos). Sköldkörtelns produktion av tyroxin kan minska och upphöra, varvid det är fråga om hypotyreos.
 • Ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos). När körteln producerar för mycket tyroxin uppstår hypertyreos.

Undersökningens namn och förkortning: TYREOTROPIN P -TSH

Tyreotropin är ett hormon som produceras av hypofysen och reglerar sköldkörtelns funktion. Förkortningen TSH kommer från orden tyroideastimulerande hormon. Tyreotropin är nödvändigt för sköldkörtelns hormonproduktion, dvs. tyroxinproduktionen. Undersökningen är ett standardtest i synnerhet när man misstänker hypotyreos, varvid mängden TSH i blodet ökar. I P-TSH-undersökningen är referensvärdena för sköldkörteln 0,27–4,2 mU/l hos vuxna över 20 år.

Undersökningens namn och förkortning:  THYROXIN, FRITT P -T4-V

Undersökningen är ett standardtest när man misstänker hypo- eller hypertyreos. Halten av fritt tyroxin minskar vid hypotyreos och ökar vid hypertyreos. Förhöjda värden kan också orsakas av heparinbehandling och höga doser av salicylat. Förhöjda värden kan också förekomma i samband med allmänsjukdomar. I P-T4-V-undersökningen är referensvärdena för sköldkörteln 11,0–22,0 pmol/l hos vuxna över 20 år.

Undersökningsresultat

 • Referensvärden
  P -TSH
  • vuxna, över 20 år: 0,27–4,2 mU/l
  P -T4-V
  • vuxna, över 20 år, 11,0–22,0 pmol/l

Om undersökningen

 • Allmänt

  Provet bör tas mellan kl. 7 och kl. 14 och vid läkemedelsbehandling före följande läkemedelsdos. Om uppföljningsprov kommer i fråga, kan det på grund av variationen av TSH per dygn och resultatens jämförbarhet vara motiverat att ta proven individuellt vid ungefär samma klockslag.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkningen av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.