En undersökning av fettvärden är inte bara ett kolesterolprov för att mäta kolesterolet. Däremot omfattar den de viktigaste undersökningarna för att utreda helhetssituationen för fettomsättningen. Fetterna undersöks ur ett blodprov, som tas efter 12 timmars fasta – före provtagningen får man alltså inte äta eller dricka något annat än vatten på 10–14 timmar. Bekanta dig nu med de delundersökningar som kolesterolmätningen och undersökningen av fettvärden omfattar, och på vilka referensvärden för kolesterol och triglycerid de baseras.

Undersökningens namn och förkortning: KOLESTEROL fP -Kol

Ett förhöjt kolesterolvärde är en riskfaktor för kranskärlssjukdom. Andra riskfaktorer är övervikt, förhöjt blodsocker och blodtryck. En hög kolesterolhalt ökar ansamlingen av kolesterol i artärväggarna och främjar åderförkalkning. En person med förhöjt kolesterol bör uppsöka en läkare eller hälsovårdare som bedömer vilka riktlinjer som är rätta för behandlingen. Målnivåerna för kolesterolets referensvärden är under 5,0 mmol/l i fP-Kol-undersökningen.

Undersökningens namn och förkortning: TRIGLYCERIDER fP -Trigly

Triglycerider är kroppens viktigaste energilagringsform och energi lagras i fettdropparna i fettvävnadens fettceller. En förhöjd triglyceridhalt är ett tecken på en risk för kranskärlssjukdom. Målnivåerna för triglyceridernas referensvärden är under 1,7 mmol/l.

Undersökningens namn och förkortning: KOLESTEROL, high density lipoproteiner fP -Kol-HDL

HDL-kolesterol eller ”bra” kolesterol transporterar kolesterol bort från vävnaderna och blodkärlsväggarna, och har en skyddande effekt mot åderförkalkning. Målnivån för referensvärdena för kolesterol i undersökningen high density lipoproteiner fP -Kol-HDL är över 1,2 mmol/l hos kvinnor och över 1,0 mmol/l hos män.

Undersökningens namn och förkortning: KOLESTEROL, low density lipoproteiner fP-Kol-LDL

LDL eller ”dåligt” kolesterol transporterar kolesterol i vävnaderna och blodkärlsväggarna. Målnivån för referensvärdet för kolesterol i undersökningen low density lipoproteiner fP-Kol-LDL är under 3,0 mmol/l hos patienter med låg risk, under 2,5 mmol/l hos patienter med hög risk och under 1,8 mmol/l hos patienter med särskilt hög risk.

Undersökningsresultat

 • Referensvärden
  Kolesterol fP -Kol
  • Målnivå under 5,0 mmol/l
  Triglycerider fP -Trigly
  • Målnivå under 1,7 mmol/l
  Kolesterol, high density lipoproteiner fP -Kol-HDL
  • Målnivån är över 1,2 mmol/l hos kvinnor och över 1,0 mmol/l hos män.
  Kolesterol, low density lipoproteiner fP-Kol-LDL
  • Målnivån hos patienter med låg risk är under 3,0 mmol/l,
  • patienter med hög risk under 2,5 mmol/l och
  • patienter med särskilt hög risk under 1,8 mmol/l.

Om undersökningen

 • Allmänt – kom ihåg att varken äta eller dricka

  Fetterna undersöks ur blodprov som tas efter 10–14 timmars fasta. Observera också att en alltför lång fasta kan påverka undersökningsresultaten, så ät och drick inte under den tid som rekommenderas före provtagningen (du kan dricka vatten som vanligt).

  På morgonen kan du ta din medicin som vanligt.

  På grund av fastan rekommenderas det att undersökningen görs på morgonen.

 • Vem tolkar mina undersökningresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.