Undersökningens namn och förkortning: TROMBOPLASTINTID, INR-UTSKRIFT P-TT-INR

En INR-undersökning görs med ett blodprov. Undersökningen görs oftast vid antikoaguleringsbehandling (”blodförtunnande behandling”) för att övervaka effekten av läkemedlet warfarin. Warfarin är mer känt under läkemedlets handelsnamn Marevan®. Patienter och personal refererar ofta till INR som ”Marevan-testet”.

Undersökningsresultat

Om undersökningen

  • Allmänt

    INR-undersökningen görs med ett blodprov. Undersökningen kräver inte fasta eller provtagning på morgonen.

  • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

    Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.