Utredning av vätskebalans är lämplig för att diagnostisera olika inflammatoriska sjukdomar. Titta närmare på delundersökningarna och läs vad kalium- och natriumvärdena avser.

Undersökningens namn och förkortning: KALIUM P-K

Tillsammans med natrium är kalium ett viktigt blodsalt. Vissa vätskedrivande läkemedel och sjukdomar som orsakar kräkningar och diarré kan bidra till att sänka kaliumnivån. Ett för högt kaliumvärde kan relateras till njursvikt. Det är också känt att vissa vätskedrivande läkemedel gör att kaliumnivån stiger. Undersökningens referensvärden för kalium är 3,3–4,8 mmol/l.

Undersökningens namn och förkortning: NATRIUM P-Na

Natrium är ett av de viktigaste salterna i kroppens vätskor. Lämplig natriumkoncentration i blodet och andra vätskor är avgörande för ämnesomsättningens funktion. Natriumvärdet kan också förändras som ett resultat av vissa sjukdomar eller mediciner. Långvariga kräkningar och diarré kan också orsaka natriumförlust. Undersökningens referensvärden för natrium är 137–144 mmol/l.

Undersökningsresultat

 • Referensvärden

  P-K KALIUM

  3,3–4,8 mmol/l

  P-Na NATRIUM

  137–144 mmol/l

Om undersökningen

 • Allmänt

  Undersökningen görs med ett blodprov. Utredningen av vätskebalansen kräver inte fasta eller provtagning på morgonen.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkning av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.