Beskrivning av tjänsten och allmän information

Fimlab tillhandahåller en tjänst för kunder som själva följer upp sin diabetes inklusive utrustning och material som behövs för egenvård vid diabetes samt självmätningstjänsten på plattformen WebFimlab för registrering av apparater, uppföljning av deras livscykel och inloggning på den molntjänst som apparaterna är uppkopplade mot. Tjänsten tillhandahålls enligt avtal i Mellersta Finland, Birkaland och Egentliga Tavastlands välfärdsområden.

Vårdenheter som omfattas av tjänsten fattar beslut om val av lämplig utrustning åt patienten på basis av det kliniska behovet. De konkurrensutsatta produkterna inkluderar mätare med tillbehör för självuppföljning av glukos och ketonkroppar, mätare med tillbehör avsedda för yrkespersoner för uppföljning av glukos och ketonkroppar, sensorer för mätning av glukoshalten i vävnadsvätska antingen tidvis eller kontinuerligt, insulinpumpar, injektionsapparater, blodlansetter och insulinpennor.

I ärenden som gäller vården ska du alltid kontakta den vårdenhet som ansvarar för din diabetesvård!

På denna webbplats finns mycket information om  diabetesuppföljning.

 • Instruktioner för apparater
 • Mångsidigt utbildningsmaterial
 • Vanliga frågor
 • Kontaktuppgifter och anvisningar för reklamationer

Respons och utvecklingsförslag som gäller tjänsten kan skickas till adressen diabetes@fimlab.fi.

Kundservice Vanliga frågor Instruktioner för apparater

Kundservice

Vanliga frågor

 • Hur gör man en reklamation?

  Mätare och remsor för patientens egenvård

  • Du som använder apparaten: Vid tekniska problem kontakta direkt apparatleverantörens produktsupport. Om du har akut behov av en ny mätare i stället för en som gått sönder, kontakta din vårdenhet eller utdelningen av vårdmateriel.

  Insulinpumpar

  • Du som använder apparaten: Ta direkt kontakt med apparatleverantören vid tekniska problem och i akuta situationer. Pumpleverantören har jour dygnet runt för akuta situationer. Om pumpen är sönder och pumpens garanti är i kraft, sänder apparatleverantören en ny pump i garantibyte. Om pumpens garanti inte längre är i kraft, ska du kontakta din vårdenhet, som beställer en ny pump i stället för den som är sönder. Vårdenheten ger anvisningar om hur du vid behov använder reservsystemet (injektionsvård) tills du har tagit den nya pumpen i bruk. Ta kontakt med vårdenheten om du har problem med pumpens inställningar.

  Sensorer

  • Du som använder apparaten: Ta direkt kontakt med apparatleverantören vid tekniska problem och i akuta situationer, i annat fall med din vårdenhet. Apparatleverantören sänder utan kostnad en ny sensor i stället för en sensor som gått sönder.
 • Fastclix-injektionsapparat

  I startförpackningen för mätaren Accu-Chek Instant medföljer mätarleverantörens egen injektionsapparat Fastclix. Detta är inte en produkt med bred spridning för allmäntbruk i enlighet med upphandlingsavtalet.

  Du får i enlighet med avtalet tillgång till injektionsapparaten VivaChek, där de avtalsenliga VivaChek-lansetterna används.

  You will be given a VivaChek lancing device, which uses VivaChek lancets and meets the requirements of the procurement contract.

 • Resultaten av blodsockermätningen motsvarar inte förväntningarna eller du misstänker att resultatet är fel.
  • Kontrollera det sista förbrukningsdatumet på remsorna.
  • Har burken med remsor stått öppen?
  • Har burken med remsor förvarats för varmt eller för kallt, till exempel på ett fönsterbräde eller i bilen? Har burken med remsor frusit?
  • Se till att du har rena händer.
  • Torkade du av den första bloddroppen, var bloddroppen tillräckligt stor, var du tvungen att klämma om fingret för att få ut en droppe?
  • Upprepa mätningen med en ny remsa.
  • Kontakta vårdenheten.
 • Blodsockermätaren fungerar inte, vad ska jag göra?
  • Om mätaren är helt mörk och inte startar, byt batterier och se till att de är rätt vända.
  • Om mätaren visar en felkod, sök en förklaring i apparatens manual och försök åtgärda felet.
  • Om det är osäkert om mätaren fungerar, kontrollera att porten för remsan är ren. Blod och smuts stör mätningen.
  • Kontakta produkttillverkarens produktsupport.
  • Kontakta utdelningen av vårdmateriel eller vårdenheten.
 • Hur kan jag skicka iväg blodsockerresultaten digitalt från mobilappen till min vårdenhet?

  För alla apparater som konkurrensutsatts inom Fimlabs upphandlingsområde erbjuds en molntjänst som är avsedd för yrkespersoner inom vården. I molntjänsten kan du som patient dela blodsockerresultaten antingen via mobilappen eller via andra molntjänster.

  Mobilapparna och molntjänsterna varierar beroende på vilken apparat du har.

  Om du vill dela dina mätningsresultat digitalt med din vårdenhet, måste en yrkesperson inom vården bjuda in dig så att du kan dela dina uppgifter på vårdenhetens klinikkonto.

 • Blodsockerresultaten från blodsockermätaren till mobilappen?

  Du kan registrera resultaten från blodsockermätningen i häftet för egenvård och i tillägg till detta eller alternativt ladda upp resultaten i din apparatspecifika mobilapp.

  Blockersockerresultaten laddas automatiskt upp via Bluetooth i appen, när blodsockermätaren har kopplats ihop med telefonen. I din app är det även möjligt att registrera övriga vårduppgifter, såsom insulindoser, kolhydrater och motion, så att det blir lättare att följa upp faktorer som inverkar på vården.

  Om du har en AccuChek Instant-blodsockermätare, kan du ladda ner mobilappen MySugr i appbutiken. Klicka här för att läsa instruktioner om du vill börja använda appen MySugr.

  Om du använder blodsockermätaren CareSens Dual, kan du ladda ner mobilappen Diacare i appbutiken. En yrkesperson inom vården måste aktivera appen för dig. Klicka här för att läsa instruktioner om du vill börja använda appen Dicare.

 • Hur gör jag mig av med använda diabetestillbehör hemma?

  Sortera dessa i blandavfallet
  Testremsor för blodsockermätning
  Testremsorna kan slängas som blandavfall eftersom de endast innehåller små mängder metall och elektroder.

  Sensorernas applikatorer, insulinpumpens slangar (exklusive nålar), tomma insulinpennor och tomma insulinbehållare
  Sensorns applikator är av plast och innehåller en liten metallfjäder. Applikatorn kan slängas i kärlet för blandavfall i hemmet. Insulinpumparnas slangar som inte innehåller en nål och tomma insulinpennor och insulinbehållare kan slängas i kärlet för blandavfall i hemmet.

  Sortera dessa i kartonginsamlingen
  Förpackningslådor i kartong

  Sortera dessa i plastinsamlingen
  Plastförpackningarna till enskilt förpackade produkter.
  Plastförpackningar som skyddar de enskilt förpackade produkterna, till exempel plastförpackningen till ett infusionsset kan sorteras i plastinsamlingen.

  Lämna dessa till apoteket
  Insulinpennornas nålar, sprutor, insulinpumpens kanyler och blodprovstagarens lansetter
  Alla produkter som innehåller nålar måste lämnas till apoteket. Man kan samla in insulinpennornas nålar, insulinpumparnas kanyler och blodprovstagarens lansetter i ett hårt kärl som kan stängas. Sådana kan till exempel vara tomma plastflaskor eller glasburkar som har en kork eller ett lock som kan stängas. Det väl tillslutna insamlingskärlet bör föras till apoteket skilt från det övriga läkemedelsavfallet.

  Halvfulla och fulla insulinpennor
  Om insulinpennan eller behållaren innehåller insulin ska de föras till apoteket. Obs! Man får inte tömma ut insulin i avloppet eller skräpkorgen.

  Lämna dessa till återvinningen för el- och elektronikavfall
  Blodsockersensorer och blodsockermätare
  Blodsockersensorerna och blodsockermätarna ska förstöras som el- och elektronikavfall. El- och elektronikavfall (SER) kan lämnas till en avfallsstation, en återvinningscentral eller butiker som säljer elapparater. Blodsockermätarna innehåller batterier som ska avlägsnas innan man för produkterna till återvinningen. De använda sensorerna innehåller ett batteri som inte kan avlägsnas.

  OmniPod-pumpar
  Tillverkaren av apparaten ser till att pumparna förstörs på ett ändamålsenligt sätt när de använda pumparna återlämnas till leverantören i en returlåda. Produkterna innehåller elektronik och de får inte slängas i blandavfallet.

  Lämna dessa till batteriåtervinningen
  Batterier
  Ändarna på använda batterier måste tejpas genast efter att de har avlägsnats från apparaten. Ett batteri som inte har blivit tejpat medför en brandrisk i hemmet och vid återvinningspunkterna. Man kan återlämna ett använt batteri till en avfallsstation, återvinningscentral eller en återvinningspunkt i en butik.