Läs provtagningsanvisningarna för testning på distans

Ta provet tidigast 5 dygn efter att du har blivit exponerad (haft oskyddat sex). Vänta att det har gått minst 2 timmar sedan du senast urinerade. Tvätta inte urinrörsmynningen före provtagningen.

Provtagning

1. Urinera i provtagningskärlet med hällpip som finns i paketet.

  • Det är viktigt att ta vara på den första urinen som kommer.
  • Provtagningskärlet bör fyllas ungefär till hälften och resten av urinen kan du släppa normalt i toalettstolen.

2. Häll urinen från provtagningskärlet med hällpip i provröret som finns i förpackningen.

  • Ytan ska vara mellan markeringarna på provröret. Provröret får inte fyllas helt!
  • Stäng locket ordentligt.    
  • Provtagningskärlet får slängas. 

Att lämna in provet för att undersökas 

3. Sätt röret i plastpåsen som kom med i förpackningen tillsammans med absorberingsduken och stäng påsen. Sätt påsen i pappförpackningen.

4. Skriv ner provtagningstiden (datum och klockslag) på blanketten som finns i förpackningen och sätt blanketten i pappförpackningen.

5. Stäng förpackningen. Det är bra att säkerställa att den hålls fast med hjälp av tejp. Du kan också använda klisterlappen som finns i paketet.

6. Skriv avsändarens information på förpackningen: namn och adress.

7. Skicka förpackningen till laboratoriet. Distanstestpaketet är i kraft 4 månader.