Pris på undersökningen: 20,20 €

B12-vitamin är ett vitamin som är nödvändigt för nervsystemets och hjärnans funktion, och som endast fås från djurbaserad kost. En vegansk kost innehåller inte tillräckligt med B12-vitamin. Det kan också förekomma problem i absorptionen av B12-vitamin, t.ex. på grund av tarmsjukdomar eller vissa läkemedelssubstanser.

Ett bristtillstånd orsakar bl.a. anemi, utmattning samt olika nervsymtom (t.ex. stickningar, domningar och känselstörningar i extremiteterna).

B12-vitamin är bundet till två bärarproteiner i blodcirkulationen: transkobalamin (TC2) och haptokorrin. Det första av dessa är vitaminets biologiskt aktiva form, och således även den primära undersökningen vid bedömning av brist på B12-vitamin.


Förkortning: S -B12-TC2
Undersökningsnummer: 1142