Pris på undersökningen: 5,00 €

Beställ undersökningen förmånligt utan läkarremiss

En liten blodbild används vanligtvis vid misstänkt anemi (lågt hemoglobin). I samband med undersökningen utreds också flera andra markörer som beskriver blodcellernas antal och storlek. Deras betydelse ska bedömas och tolkas av yrkesutbildade personal inom hälso- och sjukvården. Om du vill kan du få resultaten av undersökningarna B Hb (hemoglobin), B -Leuk (vita blodkroppar) och B -Trom (trombocyter) till din telefon som SMS. Dessa undersökningar ingår i lilla blodbilden. Meddela detta till skötaren genast när du går till provtagningen, så att hen kan registrera ditt mobiltelefonnummer i systemet innan din beställning sparas.  

Läs mera: liten blodbild


Liten blodbild

Förkortning: B -PVK 
Undersökningsnummer: 2474