Pris på undersökningen: 21,00 €

Beställ undersökningen förmånligt utan läkarremiss

Celiaki är en sjukdom, där proteinet i spannmålsprodukter, gluten, orsakar slemhinneskador i tunntarmen. Symtomen på celiaki kan vara mycket lindriga, nästan omärkbara, eller å andra sidan väldigt kraftiga. Den viktigaste undersökningen för att konstatera celiaki är en enteroskopi och en tillhörande biopsi, i vilken man konstaterar slemhinneskadan som celiakin orsakat. Antikroppsundersökningar i blodprovet är också viktiga, eftersom det är lätt att göra dem. Vid misstänkt celiaki hjälper deras resultat att välja de patienter som borde genomgå en enteroskopi. Antikroppsundersökningar är också användbara vid bedömningen av behandlingens framgång.


Vävnadstransglutaminas,
IgA-antikroppar

Förkortning: S -tTGAbA 
Undersökningsnummer: 1885

En antikroppsbestämning för vävnadstransglutaminas är den primära undersökningen från blodprov som används för att konstatera och följa upp behandlingen av celiaki.