Pris på undersökningen: 7,60 €

Ferritin är ett järnbindande protein, och mätningen av dess plasmakoncentration används för att beskriva kroppens järndepå. Vid tolkningen av värdena bör man dock uppmärksamma att ferritinvärdet kan höjas av många andra faktorer än järn, t.ex. akuta och kroniska inflammationer.

Låga koncentrationer beror på för lite lagrat järn. Förhöjda värden konstateras bl.a. i samband med leverskador, flera inflammationstillstånd och kroniska sjukdomar samt vissa cancersjukdomar.


Förkortning: P -Ferrit
Undersökningsnummer: 4826