Pris på undersökningen: 11,00 €

Folat (dvs. B9-vitamin) är ett vattenlösligt vitamin som behövs för celldelningen och bildningen av blodceller. Ett tillräckligt intag av folat är särskilt viktigt för gravida kvinnor, eftersom det minskar risken för neuralrörsdefekt hos fostret.

Orsaken till folatbrist kan vara för lågt intag (ensidig kost eller försämrad absorption, t.ex. celiaki), ett ökat behov (t.ex. graviditet) eller vissa läkemedel. 

Eftersom folat i kosten alltid orsakar tillfälliga variationer i folatkoncentrationen i serum, görs undersökningen med ett fasteprov.


Förkortning: fS-Folaat
Undersökningsnummer: 1416