Pris på undersökningen: 20,00 €

Ett graviditetstest mäter placentahormonet hos ett utvecklande foster, koriongonadotropin, som utsöndras i gravida kvinnors blod och urin. Graviditeten kan oftast konstateras redan ett dygn efter att menstruationen uteblivit. I början av graviditeten kan placentahormonkoncentrationen i ett mycket utspätt urinprov vara för lågt för att kunna konstateras.


Graviditetstest från urin

Förkortning: U -hCG-O 
Undersökningsnummer: 2124

Undersökningen rekommenderas att göras med första morgonurinen, om menstruationen precis har uteblivit. Om menstruationen är flera dagar sen, kan testet göras vid vilken tid på dygnet som helst.

Ett positivt testresultat bekräftar graviditet. Resultatet är positivt även vid utomkvedshavandeskap.