Pris på undersökningen: 81,20 €

Beställ undersökningen förmånligt utan läkarremiss

Den viktigaste orsaken till livmoderhalscancer är HPV-virus hos människan (Human Papilloma Virus), även känt som vårtvirus och kondylomvirus. HPV-virus delas in i grupper av hög och låg cancerrisk. Ett s.k. högrisk-HPV-test påvisar en långvarig högrisk-HPV-infektion redan innan de mikroskopiska förstadieförändringarna utvecklas.

Ett högrisk-HPV-test tas från livmoderhalsen. Undersökningen kan antingen ske i samband med ett gynekologiskt cellprov (papa) eller som en enskild undersökning.

Obs! Ett gynekologiskt cellprov (papa) ingår inte i högrisk-HPV-testet, utan ska beställas som en separat undersökning.

En tidsbokning till högrisk-HPV-test (papa-prov/gynekologiska prov, andra än massundersökningsprov) är obligatorisk.


Papillomvirus (HPV), nukleinsyra (kval)

Förkortning: HPVNhO 
Undersökningsnummer: 4075