Pris på undersökningen: 35,40 €

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste könssjukdomen i dagens läge. Sjukdomen orsakar både hos män och kvinnor främst symtom som liknar inflammation i urinröret och hos kvinnor även livmoderhalsinflammation. Sjukdomen kan dock också vara helt symtomfri. Klamydia kan konstateras med ett DNA-test från ett urinprov.
Den tidigaste pålitliga tidpunkten för provtagning är inom 5 dygn från exponeringen (oskyddat sex).


Chlamydia trachomatis och neisseria gonorrhoeae, nukleinsyra (kval)

Förkortning: U -CtNgNhO 
Undersökningsnummer: 4816

DNA-test från urinprov för att påvisa klamydia och gonokock. Före provtagningen bör man låta bli att urinera i minst 2 timmar. Underlivet ska inte tvättas före provtagningen. 
För provet behövs cirka 50 ml urin i en ren plastbehållare. Ett positivt resultat innebär klamydia- och/eller gonokockinfektion, vilket alltid kräver läkarbehandling.