Pris på undersökningen: 9,00 €

Transferrinreceptorns uppgift är att transportera det järn som bundits till transferrin in i cellen. Cellernas järnbrist ökar mängden transferrinreceptorer på cellmembranet, vilket också ökar koncentrationen av transferrinreceptorn som lösts upp i plasman.

Mätning av transferrinreceptorkoncentrationen i plasma (P -TfR) är enligt den rådande uppfattningen den bästa enskilda laboratorieundersökningen för att diagnostisera järnbristanemi, eftersom inflammatoriska tillstånd eller infektioner inte påverkar TfR-koncentrationerna.


Förkortning: P -TfR
Undersökningsnummer: 4720