Tolkning av distanstestens resultat

Med distanstestning avses ett förfarande där kunden tar testet hemma och lämnar in det till laboratoriet för att undersökas. Metoderna som används vid undersökning av resultatet är samma kvalitetssäkrade metoder som används när vi undersöker prover som tagits på laboratoriets provtagningsställen eller på verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

I undersökningen påvisas nukleinsyra från bakterierna Chlamydia trachomatis (som orsakar klamydia) och Neisseria gonorrhoeae (som orsakar gonorré) från urinen med genamplifikationsteknik. I undersökningen påvisas inga andra könssjukdomar, eller könssjukdomar utanför könsorganen, såsom klamydia eller gonorréinfektioner i svalget eller ändtarmen.

Vi meddelar resultaten med ett anonymt textmeddelande. Resultaten sänds också till patientdatasystemet som används av Tammerfors och Orivesi stad och till Kanta-arkivet.

Vad betyder …

 • U –ChtrNhO NEG 
  Det finns inga bakterier som orsakar klamydia i provet.
 • U –ChtrNhO POS 
  Det finns bakterier som orsakar klamydiainfektion i provet.
 • U –GcNhO NEG 
  Det finns inga bakterier som orsakar gonorré i provet.
 • U –GcNhO POS 
  Det finns bakterier som orsakar gonorréinfektion i provet.

Vad skall jag göra om resultatet är …

NEG Om båda resultaten är negativa finns det inga bakterier som orsakar klamydia eller gonorré i urinen. Testresultatet ger inga skäl för vidare åtgärder. Om du ändå har symtom, eller misstänker att du kan ha någon annan könssjukdom kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet.

POS Ett positivt resultat för endera av de undersökta bakterierna, innebär sjukdom. För att få vård, kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet i Tammerfors eller Orivesi stad. Kontaktuppgifterna finns nedan.

INGET RESULTAT I sällsynta fall ger testet inget tillförlitligt resultat. För vidare utredningar, kontakta en hälso- och sjukvårdsenhet i Tammerfors eller Orivesi stad. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Hälso- och sjukvårdsenheter i Tammerfors och Orivesi

Observera också:

 • På grund av sjukdomarnas inkubationstid visar testet ett positivt resultat först ungefär en vecka efter att man har blivit smittad (den tidigaste, tillförlitliga tidpunkten för provtagningen är 5 dygn efter att man har blivit exponerad, dvs. haft oskyddat sex).
 • Efter en behandlad infektion kan testet visa positivt under fyra veckor. Om det har gått en längre tid sedan behandlingen betyder ett positivt testresultat att behandlingen har misslyckats, eller att man har fått en ny infektion.
 • Testet påvisar endast klamydia- och gonorréinfektioner som syns i urinen. Det går inte att undersöka andra könssjukdomar med testet.