Undersökningens namn och förkortning: BAKTERIER, ODLING (av urin) U-BaktVi

En undersökning för att upptäcka och uppfölja urinvägsinfektioner.

Om undersökningen

 • Allmänt

  Du kan lämna ett urinprov hemma eller på ett av våra verksamhetsställen. Nedan finns anvisningar för urinprov, som även finns på toaletterna på våra verksamhetsställen.

  Du kan hämta ett provtagningskärl och provtagningsanvisningar från Fimlabs verksamhetsställen.

  • Ta ett könummer via knappen ”Prover tagna hemma och rådgivning”.
  • För vissa undersökningar kan den behandlande enheten förse dig med provtagningsmaterial.
  • Anvisningar med bilder finns även via länken nedan.
  • Du kan lämna in urinprovet till närmaste verksamhetsställe utan tidsbokning. Ta ett könummer via knappen ”Prover tagna hemma och rådgivning”. Observera att prover som tagits hemma inte kan returneras till Nopsa-punkter.
 • Anvisningar med bilder

  Gå igenom anvisningarna med bilder noggrant innan du tar urinprovet.

 • Vem tolkar mina undersökningsresultat?

  Patientens symptom, underliggande sjukdom och provtagningssätt påverkar tolkningen av odlingsresultatet.

  Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkningen av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina undersökningsresultat.