Tjänstebeskrivning

I spermalaboratoriet undersöks spermievolymen, spermiedensiteten, det totala antalet spermier, deras rörlighet och förekomsten av eventuella spermieantikroppar. I laboratoriet utförs också ytterligare undersökningar av sädesvätskan vid behov. I undersökningen efter sterilisering säkerställs avsaknaden av rörliga spermier i spermaprovet.

Spermaprov kan lämnas vid vårt Fertilitetsbehandlingslaboratorium i Tammerfors, som endast betjänar med tidsbokning. Telefonbokning på vardagar mån–fre kl. 8–15 på numret: 010 808 525.

Boka tid på webben

Förberedelse inför undersökningen

 • Fyll i blanketten för förhandsuppgifter

  Ladda ner blanketten för förhandsuppgifter på din dator och fyll i den elektroniskt. Alternativt kan du också fylla i blanketten för hand. Kom ihåg att ta med dig den ifyllda och utskrivna blanketten för förhandsuppgifter till mottagningen. 

 • Boka tid

  Spermaanalys

  Du kan boka tid till spermalaboratoriet vid Fimlabs fertilitetsbehandlingslaboratorium på följande sätt:

   • Boka tid elektroniskt: Tidsbokning > Birkaland > Spermaanalys
   • Boka tid per telefon på numret: 010 808 525. Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 8–15.

  Frysning av spermier

  • Boka tid per telefon på numret 010 808 525. Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 8–15.
 • Prislista
  • Spermaanalys: 80 € (+ serviceavgift 5,80 €)
  • Vasektomikontroll (steriliseringskontroll): 91 € (+ serviceavgift 5,80 €)

Ankomst till spermalaboratoriet vid fertilitetsbehandlingslaboratoriet

Lämna prov

 • Läs anvisningarna noggrant innan du lämnar ett prov
  • Det ska ha gått 2–5 dygn sedan den senaste ejakulationen.
  • Tvätta händerna noggrant före och efter provtagningen.
  • Skriv ditt namn och din personbeteckning på provkärlets etikett.
  • Ta ett spermaprov genom att masturbera.
  • Ge provet i sin helhet direkt i provkärlet.
  • Stäng provkärlets lock och lägg provkärlet i luckan.
  • Gå ännu till laboratoriets kontor.

20-45 vuotias terve mies, älä anna elämää suuremman teon odottaa!

www.lahjoitaihme.fi