Tjänstebeskrivning

Svampprov tas till exempel när man misstänker eller vill utesluta en infektion eller bedöma effekten av antibiotikabehandling. Svampprov kan tas på ytan från hud, nagel, hår och öra. En invasiv svampprovsundersökning görs på vävnadsbiopsier, kroppsvätskor, var- och sekretprov, lungprov samt djupa ögonprov.

Förberedelser inför svampprovtagning

  • Vad ska man ta i beaktande?
    • Före provtagningen får utslagsområdet inte behandlas med lokala svampdödande medel på två veckor.
    • Nageln får inte behandlas med lokala svampdödande medel på 6 veckor eller med medicinskt nagellack mot svamp på 3 månader.
    • Patienten får inte ha intagit interna svampdödande medel mot hudinfektion på en månad, eller vid nagelinfektion på 6 månader.

Resultat

  • Vem tolkar mina resultat?

    Observera att den behandlande läkaren alltid ansvarar för tolkningen av resultaten. Kontakta din läkare om du har frågor om dina resultat.