Tjänstebeskrivning

Urinprover analyseras för till exempel njur-, urinvägs- och urinblåsesjukdomar. Vissa urinprover kan även undersökas för allmänna sjukdomar som inte är relaterade till njurarna. Urin undersöks oftast för bakterier, protein (albumin) och blod.

Observera att du inte behöver boka en tid för att lämna in ett prov som du har tagit hemma. Du kan lämna in urinprovet till närmaste verksamhetsställe som betjänar med könummer . Ta ett könummer via knappen ”Prover tagna hemma och rådgivning”. Prover som har tagits hemma kan inte returneras till Nopsa-punkter.

Förberedelse inför undersökningen

  • Allmänt
    • Urinen ska finnas i blåsan i minst 4 timmar innan mittstråleurinprovet (PLV) tas.
    • Om du måste gå på toaletten på natten ska du ta provet först när det har gått minst 4 timmar, helst 6 timmar, från den föregående blåstömningen.
    • Du kan också ta urinprovet hemma. Du får särskilda anvisningar och provtagningstillbehör från laboratoriet eller hälsovårdscentralen. Obs! Urinprovet ska tas i provtagningskärlet som du får från laboratoriet eller hälsovårdscentralen.

Provtagning hemma

Resultat