Leverans av laboratoriesvar och fakturortill privatkunder

I tjänsten ingår som standard att vi skickar dig som kund ett brev med laboratorieresultaten och fakturan till din primära adress i Finland enligt uppgifterna i Befolkningsdatasystemet. Om du i tjänsten OmaPosti godkänt Fimlab som leverantör av elektroniska fakturor, levereras det elektroniska svarsbrevet automatiskt till tjänsten. Svaret och fakturan sänds i olika brev.

Obs. Svarsbreven och fakturorna skickas endast:

  • på finska och till adresser i Finland.
  • till kunden själv (brevet är adresserat med kundens namn)
  • till en finländsk adress

Leverans någon annanstans än till en adress som finns i Befolkningsdatasystemet

Svarsbrevet eller fakturan kan mot en tilläggsavgift skickas till kunden själv till en adress utanför Finland som kunden uppgett. För svar och fakturor som skickas till en adress som kunden uppgett debiteras en ytterligare avgift på 10 € per brev. Kunden ska uppge den avvikande adressen till provtagaren innan proven registreras i systemet.

Spärrmarkeringskunder

Om kunden har en spärrmarkering och inte har uppgett sina kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, finns adressen inte i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Magistraterna förmedlar inte längre spärrmarkeringskundernas post från och med 1.1.2018. Om kunden har en spärrmarkering, ska kunden före provtagningen uppge en adress, dit både svarsbrevet och fakturan ska skickas. Spärrmarkeringskunder debiteras inte extra för denna tjänst.

Uträttande av ärenden med betalningsförbindelse

Det är också möjligt att uträtta ärenden hos Fimlab med betalningsförbindelse. Kunden ska antingen ha med sig betalningsförbindelsen eller exakt information om var betalningsförbindelsen kan ses (t.ex. en webbadress). Betalningsförbindelsen ska antingen vara en allmän betalningsförbindelse som t.ex. laddas ner från kommunens webbplats eller adresserat till Fimlab. Observera att en betalningsförbindelse som är adresserat till hälsocentralen i vistelseorten eller sommarstugans kommun inte kan användas för att uträtta ärenden vid Fimlab. Betalaren och faktureringsadressen ska tydligt framgå av betalningsförbindelsen.