Laboratoriovastausten ja laskujen toimitus yksityisasiakkaille

Peruspalveluun kuuluen asiakkaalle postitetaan laboratoriotulosten vastauskirje ja lasku Väestötietokannassa olevaan, Suomessa sijaitsevaan ensisijaiseen osoitteeseen. Mikäli olet hyväksynyt Fimlabin sähköisten laskujen toimittajaksi OmaPosti-palvelussa, sähköinen vastauskirje toimitetaan sinne automaattisesti. Vastaus ja lasku lähetetään erillisinä kirjeinä.

Huom. Vastauskirjeet ja laskut toimitetaan ainoastaan:

  • suomen kielellä ja Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.
  • asiakkaalle itselleen (kirje osoitettu asiakkaan nimellä)
  • yhteen suomalaiseen osoitteeseen

Toimitus muuhun kuin Väestötietokannassa olevaan osoitteeseen

Lisämaksusta vastauskirje tai lasku on mahdollista toimittaa asiakkaalle itselleen asiakkaan määrittelemään muuhun osoitteeseen Suomessa. Asiakkaan itse määrittelemään osoitteeseen toimitetusta vastauksesta ja laskusta veloitetaan kummastakin erikseen 10 € lisämaksu. Asiakkaan tulee ilmoittaa poikkeava osoite näytteenottajalle ennen tutkimusten kirjaamista järjestelmään.

Turvakieltoasiakkaat

Jos asiakkaalla on turvakielto, eikä hän ole ilmoittanut Väestörekisterikeskukselle yhteysosoitettaan, ei Väestörekisterikeskuksen rekisteristä ole osoitetta saatavilla. Maistraatit eivät välitä enää 1.1.2018 alkaen turvakieltoasiakkaiden postia. Mikäli asiakkaalla on turvakielto, asiakkaan tulee ilmoittaa ennen näytteenottoa osoite, johon sekä vastauskirje että lasku toimitetaan. Turvakieltoasiakkailta ei tästä palvelusta veloiteta lisämaksua.

Maksusitoumuksella asioiminen

Fimlabilla voi asioida myös maksusitoumuksella. Asiakkaalla tulee olla mukanaan joko maksusitoumus tai tarkka tieto siitä missä maksusitoumus on nähtävissä (esim. internetosoite). Maksusitoumuksen tulee olla joko yleinen, esimerkiksi kuntien nettisivuilta ladattu tai osoitettu selkeästi Fimlabille. Huomaathan, että oleskelupaikkakunnan tai kesäasunnon sijaintikunnan terveyskeskukselle osoitetulla maksusitoumuksella ei voi asioida Fimlabilla. Maksusitoumukselta tulee ilmetä selkeästi maksaja ja laskutusosoite.