Pris på undersökningen: 14,20 €

D-vitaminmätning tillförlitligt från ditt närmaste Fimlab-laboratorium

Beställ D-vitaminundersökningen enkelt genom att lägga till undersökningen i din personliga remiss nere på sidan. Du behöver ingen läkarremiss för undersökningen, utan du kan själv beställa undersökningar som ingår i OmaLabras urval. Du kan själv välja laboratoriet och tidpunkten enligt ditt läge och din tidtabell.

Obs! Undersökningsbeställningen innefattar inte tidsbokning till laboratoriet. När du beställt undersökningarna ska du ännu boka tid till vårt närmaste laboratorium.


Varför lönar sig ett D-vitaminprov?

Ett i laboratoriet utfört noggrant D-vitamintest avslöjar på ett tillförlitligt sätt om din kropp får tillräckligt med viktigt D-vitamin.

Bestämningen av 25(OH)-D-vitamin ur plasma, dvs. 25(OH)D, används för att utreda eventuell D-vitaminbrist eller överdos. D-vitamin uppstår till följd av UV-strålningens effekt på huden och det 25(OH)D som uppstår i levern är vitaminets huvudmetabolit i blodcirkulationen. 25(OH)D-vitaminkoncentrationen beskriver kroppens D-vitaminlager och intag av D-vitamin väl. Koncentrationen visar en årstidsvariation – värdena är som högst i slutet av sommaren och som lägst mitt i vintern. D-vitaminbrist kan orsaka rakit hos barn, varvid skelettet inte binder tillräckligt med kalcium och benstommen förblir mjuk. Hos vuxna kallas en motsvarande sjukdom benvävsuppmjukning. D-vitamin är ett fettlösligt ämne, som vid överdosering kan ansamlas i kroppen och orsaka ett svårt förgiftningstillstånd. Ett tillräckligt intag av D-vitamin anses i dagens läge vara plasmakoncentrationer på över 50 nmol/l, och lägre koncentrationer tyder på D-vitaminbrist. Med tanke på benstommens välbefinnande rekommenderas dock en D-vitaminnivå på över 80 nmol/l, men värden över 120 nmol/l ska undvikas. Vid D-vitaminförgiftning är plasmakoncentrationerna över 375 nmol/l.


D-vitamin-25-OH

Förkortning: S -D-25
Undersökningsnummer: 1220