Pris på undersökningen: 10,00 €

Beställ undersökningarna förmånligt utan läkarremiss

Beställ långvarig blodsockeruppföljning enkelt genom att lägga till undersökningen i din personliga remiss nere på sidan. Du behöver ingen läkarremiss för undersökningen, utan du kan själv beställa undersökningar som ingår i OmaLabras urval. Du kan själv välja laboratoriet och tidpunkten enligt ditt läge och din tidtabell.

Hb-A1C beskriver den genomsnittliga blodsockernivån under de 1–2 månaderna som föregår bestämningen. Laboratoriets blodsockeruppföljning med t.ex. 3–6 månaders mellanrum kompletterar den egna blodsockeruppföljningen och hjälper att planera behandlingen.

Om du vill får du resultaten från den långvariga blodsockeruppföljningen per SMS till din mobiltelefon. Meddela detta till skötaren genast när du går till provtagningen, så att hen kan registrera ditt mobiltelefonnummer i systemet innan din beställning sparas.

Obs! Undersökningsbeställningen innefattar inte tidsbokning till laboratoriet. När du beställt undersökningarna ska du ännu boka tid till vårt närmaste laboratorium.

Läs mera: blodsockerundersökningar


Hemoglobin-A1C, glykosylerat

Förkortning: B -Hb-A1C
Undersökningsnummer: 6128

Hb-A1C, dvs. sockerhemoglobinet, beskriver blodsockernivån under en längre tid.