Pris på undersökningen: 4,40 €

Beställ undersökningen förmånligt utan läkarremiss

Beställ blodsockerundersökningen enkelt genom att lägga till undersökningen i din personliga remiss nere på sidan. Du behöver ingen läkarremiss för undersökningen, utan du kan själv beställa undersökningar som ingår i OmaLabras urval. Du kan själv välja laboratoriet och tidpunkten enligt ditt läge och din tidtabell.

Blodsockermätningen görs från blodprov som tas efter 12 timmars fasta. Ät inget och drick inget annat än vatten på 12 timmar före provtagningen. På morgonen kan du dricka vatten och ta dina läkemedel som vanligt.

Om du vill får du blodsockerresultatet per SMS till din mobiltelefon. Meddela detta till skötaren genast när du går till provtagningen, så att hen kan registrera ditt mobiltelefonnummer i systemet innan din beställning sparas.   

Läs mera: blodsockerundersökningar


Glukos

Förkortning: fP-Gluk
Undersökningsnummer: 1468

En blodsockermätning fastställer blodsockernivån, dvs. glukosnivån, efter fasta. Om fasteblodsockret är förhöjt, ska personen kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att bedöma behovet av fortsatta utredningar. Diabetesdiagnosen får inte grundas på en blodsockerbestämning, utan det krävs flera blodsockertest som grund.