Kunder i regionerna Birkaland och Egentliga Tavastland kan om de vill få resultaten från de vanligaste undersökningarna per SMS till sin mobiltelefon. Tjänsten underlättar egenvården för patienter som använder till exempel blodförtunnande medicin eller kolesterolmedicin. Kunden får svaret genast när det är klart, även under kvällar och veckoslut, och kan fortsätta med vården i enlighet med läkarens anvisningar.

Tjänsten är avgiftsfri för klienter inom både den privata och den offentliga hälso- och sjukvården. Svaren på de vanligaste undersökningarna förmedlas till det mobiltelefonnummer som kunden uppgett. Obs. Tjänsten är avsedd för att sända resultat enbart till kundens eget personliga mobiltelefonnummer, inte till anhöriga eller yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Svaret innehåller endast resultatet, inte kundens namn. På så vis uppstår inga problem med dataskyddet, även om kunden av misstag skulle ha uppgett fel telefonnummer.

Exempel på ett SMS:

”Dina undersökningsresultat

P -ALAT 14 
P -CRP 7 
B -Hb 136

Sänt xx.xx.xxxx kl. xx.xx. 
Svara inte på detta meddelande. 
www.fimlab.fi

Utöver SMS:et sänds svaret på normalt sätt till vårdenheten eller alternativt hem, om kunden besökt en privatläkare.

Undersökningsutbud

I det undersökningsutbud som finns i denna tjänst ingår sådana grundläggande laboratorieundersökningar vars tolkning och fortsatta åtgärder vårdpersonalen enkelt kan förklara för kunden samt planera fortsatt vård enligt dem. Därutöver har man strävat efter att beakta sådana undersökningar som görs regelbundet, såsom blodsocker- och Marevanpatienters P -TT-INR-undersökningar.

Covid-19-undersökningens resultat kan fås per SMS i Birkaland och i Egentliga Tavastland och även i Päijänne-Tavastland och i del av Österbotten.

Följande undersökningar ingår i tjänsten för svar per SMS:

 • Alkalisk fosfatas (P –AFOS)
 • Kreatinin (P –Krea, genererar hos vuxna undersökningen Pt -GFReEPI)
 • Blodsocker (fP -Gluk)* 
 • Långvarig sockerbalans (B -HbA1c)* 
 • Inflammationsvärde (P -CRP och CRP-snabb) 
 • Trombocyter (B -Trom)* 
 • Hemoglobin (B -Hb)* 
 • Vita blodkroppar (B -Leuk)* 
 • Koaguleringsundersökningar, bland annat Uppföljning av Marevan-medicinering (P -TT-INR) 
 • Kolesterol (fP -Kol, fP -Kol-LDL, fP -Kol-HDL, P -Kol, P -Kol-LDL, P -Kol-HDL)* 
 • Triglycerider (fP -Trigly, P -Trigly)* 
 • Koriongonadotropin (P -hCG) 
 • Diagnostik och uppföljning av leversjukdomar (P -ALAT) 
 • Prostataspecifik antigen (P -PSA)*    
 • Tyreotropin (P -TSH)* 
 • Tyroxin, fritt (P -T4-V)*  
 • Kalprotektin  (F -Calpro)
 • Covid-19 (CV19NhO)

Undersökningar som är märkta med en stjärna (*) hör också till tjänsten OmaLabra. Kunden behöver ingen läkarremiss till undersökningar som görs inom tjänsten OmaLabra, utan hen kan själv skapa en remiss på Fimlab Laboratoriots webbplats på fliken OmaLabra. Undersökningsurvalet i både SMS och OmaLabra utvecklas i fortsättningen utifrån vårdenheternas och kundernas erfarenheter, kommentarer och önskemål.

Praxis som gäller tjänsten  

SMS-tjänsten är avsedd för kunder i regionerna Birkaland och Egentliga Tavastland.

När en kund kommer för provtagning till Fimlabs verksamhetsställen i Birkaland eller Egentliga Tavastland ska kunden genast uppge att hen vill ha undersökningsresultaten per SMS. Då antecknar den provtagare som betjänar kunden också kundens mobiltelefonnummer i uppgifterna i undersökningsbegäran i datasystemet. När undersökningarna är klara sänder systemet automatiskt varje undersökningsresultat som ett separat SMS till ett angivet telefonnummer. Det kan förekomma fördröjning mellan SMS:en.

Det angivna telefonnumret sparas i systemet. I samband med provtagningen ska kunden se till att uppge korrekt telefonnummer. Fimlab Laboratoriot ansvarar inte för uppdatering av telefonnummer, för operatörernas eventuella uppkopplingsproblem eller för spärrade servicenummer som  kunden själv angett för sitt abonnemang, vilket kan hindra kunden från att ta emot SMS.

Tjänsten är avsedd för att sända resultat enbart till kundens eget personliga mobiltelefonnummer, inte till anhöriga eller yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.

Kundrådgivningen, tfn (03) 3117 4445 vardagar kl. 8–16 ger vägledning till kunder i ärenden som gäller laboratorietjänster. Det går inte att boka tid via numret.