Du kan utan kostnad ladda ner och använda mobilappen, vare sig du är klient inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården. Mobilappen kommer i framtiden att ersätta sms-tjänsten. I appen ser du alltid dina resultat från de två senaste åren.

I den datasäkra appen ser du dina undersökningsresultat. För att använda appen krävs stark autentisering: du kan logga in och se dina resultat endast med dina personliga bankkoder eller med mobilcertifikat.

Så här visar appen resultaten:


RESULTAT OCH REFERENSINTERVALLER.

GENOM ATT KLICKA PÅ ETT ENSKILT RESULTAT SER DU MER DETALJERAD INFORMATION.

Undersökningsresultaten sänds utöver till mobilappen på normalt sätt till den hälso- eller sjukvårdsenhet där du vårdas. Om du är kund hos en privatläkare, sänds resultaten hem till dig. 

Du kan dessutom fortfarande be om dina undersökningsresultat med ett sms.

Undersökningsurval

I appen ser du resultaten av vissa basundersökningar i laboratoriet. 

Undersökningsresultat i mobilappen i nuläget (på finska)

Undersökningarna har valts ut på så vis att professionella inom hälso- och sjukvården enkelt kan hjälpa dig med tolkningen av resultaten och planeringen av den fortsatta vården. Dessutom har man i undersökningssortimentet beaktat regelbundna undersökningar, såsom blodsocker- och Marevan-patienternas undersökningar. 

Om du har genomgått andra laboratorieundersökningar än de som finns i listan, får du resultaten från dem på normalt sätt till den hälso- eller sjukvårdsenhet där du får vård, eller om du är kund hos en privatläkare, per post hem till dig.

Praxis som gäller tjänster

Fimlab-mobiappen är tills vidare avsedd för Fimlabs kunder i Birkaland, Egentliga Tavasthus och Mellersta Finland. 

När du kommer för provtagning till Fimlabs laboratorium i Birkaland, Egentliga Tavastland eller Mellersta Finland, kan du i förväg ladda ner till din mobiltelefon Fimlab-mobilappen och i appen visas dina undersökningsresultat efter ditt besök. Appen finns i appbutiken på namnet ”Fimlab”, och det är gratis att ladda ner den och använda den. 


Om din telefon har Android-operativsystem, finns appen i appbutiken Google Play. 

Om din telefon har iOS-operativsystem, finns appen i appbutiken AppStore. 

När dina resultat är klara, får du automatiskt undersökningsresultatet till mobilappen (om undersökningen finns i den ovanstående listan över undersökningar i mobilappen). Observera att resultaten inte nödvändigtvis är klara samtidigt, så i appen visas inte nödvändigtvis genast alla resultat. 

Fimlab Laboratoriot ansvarar inte för eventuella uppkopplingsproblem som beror på nätoperatören eller kundens eget abonnemang. Problem av denna typ kan leda till fördröjning i resultaten. 

Notera att Fimlab mobilappen fungerar i enheter som använder Android-versionen 10 eller iOS-versionen 15 eller nyare operativsystemet. Uppdateringar eller teknisk support kommer inte att erbjudas för enheter som använder äldre operativsystem. Du kan fortsätta använda appen även med enheter som använder äldre operativsystem, men du kan inte uppdatera appen till en nyare version. 

Mobilappen kommer i fortsättningen att bli tillgänglig även för kunder i Päijänne-Tavastland och Österbotten. Vi informerar mera om detta senare.

Datasäkerheten är god när du använder Fimlab-mobilappen: du ser dina undersökningsresultat endast genom att logga in på appen med dina bankkoder eller med mobilcertifikat. Appen sparar inga uppgifter i din mobiltelefon.